– Lærere i skolen tar kun i begrenset grad i bruk alle de språklige ressursene som ligger hos elevene. Foto: Erik M. Sundt
– Lærere i skolen tar kun i begrenset grad i bruk alle de språklige ressursene som ligger hos elevene. Foto: Erik M. Sundt

Skolen utnytter ikke barns språkkompetanse godt nok

Hver tredje elev i norsk grunnskole snakker et annet språk i hjemmet. Men denne språkkompetansen utnyttes ikke i skolen.

Denne artikkelen var først publisert i Bedre skole nr.1/2016

Hele utgaven leser du elektronisk her

 

– Lærere i skolen tar kun i begrenset grad i bruk alle de språklige ressursene som ligger der, sier professor Bente Ailin Svendsen ved MultiLing Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo, ifølge hf.uio.no.

 

Hva det vil si å kunne flere språk

I en landsdekkende undersøkelse gjort av Språkrådet i samarbeid med UiO-senteret MultiLing, ble alle 5., 6. 9. og 10. klasseelever spurt om sine språkvaner. Av 4774 elever som svarte, sa mer enn én av tre at de bruker et annet språk enn norsk hjemme enten hele eller deler av tiden. Engelsk er mest vanlig, etterfulgt av språk som spansk, tysk, svensk, dansk og fransk. Forskerne finner tilsvarende mønster når elevene oppgir hvilke språk foreldre eller foresatte snakker.

Til tross for det språklige mangfoldet blant elevene, er det svært få av lærerne som har hatt eller planlegger å gjennomføre undervisningsopplegg der man tar opp hva det vil si å kunne flere språk. Rett som det er spør lærere hva ord heter på andre språk enn norsk eller bruker plakater eller plansjer med ord fra andre språk. Dette gjelder i all hovedsak engelsk eller andre tradisjonelle fremmedspråk som fransk, tysk og spansk.

 

Flerspråklig undervisning

Unntaket er lærere på første trinn, der flere lærere bruker plakater med østeuropeiske språk, somalisk og en del asiatiske språk. Ifølge forskerne bak undersøkelsen er dette en fin måte å trekke inn andre språk på. Selv om læreren ikke behersker disse språkene, kan de få andre, for eksempel foreldre, til å hjelpe til med å lage plakater der norsk og andre språk er inkludert.

En mer flerspråklig undervisning vil styrke læringen for de flerspråklige elevene, og det vil gi dem en opplevelse av å bli sett og anerkjent. Dessuten vil det å synliggjøre mangfoldet av språk i klasserommet gi alle barna, også de norske, en tidlig metaspråklig kompetanse.

Powered by Labrador CMS