Spesialpedagogikk nr. 1, 2023

Denne utgaven hadde utgivelse 10. februar

Der kan du lese om:

  • Mye av den utagerende atferden hos elever kommer av mangel på inkludering og tilpasset undervisning: Artikkel av Edvin Eriksen.
  • Betydningen av pedagogisk tilrettelegging for elever med spiseforstyrrelser: Artikkel av Stine Løvereide.
  • Fra nederlag til mestring for synshemmede Erlend: Artikkel av Margrethe Sylthe og Beate Heide.
  • Humorens rolle i pedagogiske og spesialpedagogiske settinger i barnehage og skole: Artikkel av Kirsten Flaten.
  • Resiliens som bidrag til gjennomføring av videregående opplæring: Fagfellevurdert forskningsartikkel av Yvonne Jakobsen og Mirjam Harkestad Olsen.
  • Det er ikke så lett å snakke om traumatiske opplevelser uten et språk – iscenesettelse som kommunikasjon: Fagfellevurdert forskningsartikkel av Bjørk Khelet og Janne Madsen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Har du lyst til å abonnere på Spesialpedagogikk kan du klikke på denne lenken: Abonner på Spesialpedagogikk (utdanningsnytt.no)

Powered by Labrador CMS