Abonner på Spesialpedagogikk

Ønsker du mer kunnskap om barn og elever som trenger ekstra støtte og tilrettelegging i opplæringen, bør du abonnere på Spesialpedagogikk!

Spesialpedagogikk er det eneste norske tidsskriftet innen sitt fagfelt. Bladet inneholder fagartikler, forskningsartikler, kronikker, debattstoff og bokmeldinger.

Vi publiserer fagstoff om barn, ungdom og voksne med ulike vansker som f.eks.: sosiale- og emosjonelle vansker, psykisk utviklingshemming, ADHD, autismespekterforstyrrelser, Tourettes syndrom, lese- skrive og matematikkvansker, syns- og hørselsvansker, fysiske funksjonshemminger mm.

Abonner på Spesialpedagogikk
Pris: 500 kroner (6 utgaver per år).
Bestilling: [email protected]
Merkes: Spesped
Oppgi: Navn, postadresse og e-postadresse, og om du evt. kun ønsker e-blad.

Spørsmål om abonnement?

Kontakt oss på epost: [email protected]

Spesialpedagogikk utgis i papirutgave og som e-blad. Ved hver utgivelse vil du motta en e-post med lenke til det nye e-bladet og et passord. Du kan melde deg av denne forsendelsen nederst i e-bladvarselet når du ønsker det.

Abonnementsvilkår

Abonnement til medlemmer
Om du er medlem eller studentmedlem i Utdanningsforbundet er prisen 150 kroner per år. Som medlem kan du bestille abonnement ved å logge deg inn på Min side her.