Mange jenter mister sanggleden, og finner den ikke igjen etter stemmeskiftet.
Mange jenter mister sanggleden, og finner den ikke igjen etter stemmeskiftet.

Jenter trenger støtte i stemmeskifte

Jenter kommer også i stemmeskifte. Mange slutter å synge fordi det er liten kunnskap om hvordan de bør støttes i denne tida.

Guttestemmene synker med en oktav i puberteten, det er ei kjent sak. Men jentestemmene synker med en og en halv tone. Dette må få konsekvenser for hvordan vi arbeider med de unge jentestemmene i pedagogiske sammenhenger, ifølge Runa Hestad Jenssen, lektor i musikk ved Nord universitet på Levanger, ifølge forskning.no.

Jentenes stemmeskifte skjer langsommere enn guttenes. Men de opplever stemmeskiftet på samme måte som guttene. De mister kontrollen på stemmen og blir redde for å dumme seg ut. Mange mister sanggleden, og finner den ikke igjen etter stemmeskiftet.

Les denne! Sang har en helt naturlig plass i skolen

Runa Hestad Jenssen kaller jentenes problemer et skjult problem. For at jentene skal bevare sanggleden gjennom stemmeskiftet må musikkpedagogene rundt dem få mer kunnskap, slik at de kan støtte jentene i denne tida.