- Sangen har en tydelig plass i musikkfaget, samtidig kan både norsklærere og andre lærere bruke sang i sine fag - der de mener det er relevant, skriver kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Illustrasjonsfoto: Marianne Ruud

– Sang har en helt naturlig plass i skolen

Nylig oppstod det en debatt om sang i skolen med flere misforståelser. Her er det viktig for meg å rydde litt opp. Sangen har en helt naturlig plass i skolen, også med nye læreplaner.

Publisert

Både norsk, samfunnsfag og musikk er sentrale fag for kulturforståelse, danning og identitetsutvikling. Nå fornyer vi fagene i skolen. Det skal være mer rom for at elevene kan fordype seg og få en større forståelse for det de lærer.

Et av målene med fagfornyelsen er at vi skal redusere omfanget i læreplanene. Og når vi fornyer fagene og lager rom for bedre læring, er vi også opptatt av at det skal være en arbeidsdeling mellom fagene.

Elevene skal utvikle kompetanse i norsk i norskfaget, utvikle samfunnsfaglig kompetanse i samfunnsfag og de skal utvikle musikkompetansen sin i musikkfaget.

 

Sangen har en tydelig plass i musikkfaget, samtidig kan både norsklærere og andre lærere bruke sang i sine fag - der de mener det er relevant. Jeg håper det blir i mange timer.

 

De nye læreplanene skal ikke være lange pensumlister der alle sanger vi mener er viktig skal ramses opp. Det er lærere som har ansvaret for innholdet og metodene de bruker i undervisningen, og vi må ha tillit til at lærere får til dette.

Mange skoler bruker for eksempel nasjonaldagen og nasjonalsangen som tema i flere fag – da lærer elevene både om norsk historie, kultur og sang.

Powered by Labrador CMS