Barnets beste skal være i fokus, både når det gjelder taushetsplikten og opplysningsplikten, uttaler Lærerprofesjonens etiske råd. Illustrasjonsfoto: Ben Ehmke/Freeimages.com
Barnets beste skal være i fokus, både når det gjelder taushetsplikten og opplysningsplikten, uttaler Lærerprofesjonens etiske råd. Illustrasjonsfoto: Ben Ehmke/Freeimages.com

Rådsuttalelse: Barnas beste som grunnlag for lærernes handlinger

Sylvi Listhaug har uttalt seg om at voksne som er i kontakt med flyktningbarn har et spesielt ansvar for å melde fra om de reiser tilbake til landet de flyktet fra på for eksempel ferie. Hun nevnte særlig lærere og ba dem ringe Utlendingsdirektoratet (UDI), slik at UDI kan undersøke saken nærmere.

For lærere i skole og barnehage er det barnets beste som skal være styrende for arbeidet deres. Dette kommer til uttrykk i blant annet FNs barnekonvensjon, hvor barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle handlinger som berører barn. Lærernes lojalitet ligger hos barnehagebarna eller elevene. Barnets behov for trygghet og omsorg er også en grunnleggende verdi i lærernes arbeid, slik det kommer til uttrykk i Lærerprofesjonens etiske plattform.

Barna skal være trygge på skolen. De skal også være trygge på at det de sier til læreren sin blir behandlet på best mulig måte. De skal ha tillit til læreren sin. Det er derfor lærere har taushetsplikt. Men får læreren informasjon om forhold som truer barnets liv og helse, så utløser det opplysningsplikt. Dette er også for å skape trygghet hos barnet. Både taushetsplikt og opplysningsplikt er pålagt lærerne gjennom lovverket.  

Barnets beste skal være i fokus, både når det gjelder taushetsplikten og opplysningsplikten. Om et barn tas tilbake til et hjemland av foreldre som har flyktningstatus, kan det være en av flere situasjoner som utløser lærerens opplysningsplikt. Det er likevel viktig å understreke at det ikke er UDI som skal motta denne informasjonen. Lærerne skal ta dette med de rette instanser, som for eksempel barnevernet.

Lærere er ikke ukjente med vanskelige etiske dilemmaer. Vurderingen av om reise til et land er i barnets interesse, kan være et slikt. Tilliten til barnet og familien må veies opp mot ansvaret for å forebygge farlige situasjoner for barnet. Lærerprofesjonens etiske råd ønsker å understreke at barnets beste er det grunnleggende profesjonsetiske hensynet alle lærere er forpliktet på når de gjør vurderinger i sitt arbeid.

 

 

Lærerprofesjonens etiske råd 7. august ved Madeléne Leidland, Anne Kristine Bergem Einar Øverenget, Alexander Meyer, Marius Andersen, Vibeke Solbue, Cecilie Van Der Hagen Johansen Perez, Hilde Wågsås, Afdal Birte Simonsen (leder) og Caroline Brandth (nestleder)

Powered by Labrador CMS