Ann Mari Milo Lorentzen og Utdanningsforbundet støtter i stor grad SVs forslag om strengere regulering av private barnehager.

SV-forslag om profittstopp i barnehagene fikk støtte fra UDF

Utdanningsforbundet støtter SVs forslag om at tilskudd og foreldrebetaling skal komme barnehagebarna til gode. Det gjorde sentralstyremedlem Ann Mari Milo Lorentzen klart under høringa i Stortinget onsdag.

Publisert Sist oppdatert

Forslaget er fremma av de fem stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Audun Lysbakken, Arne Nævra, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård fra SV. De ber regjeringen endre loven, slik at tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode og ikke tas ut som utbytte.

Regjeringen bes også om å legge fram en plan for at en større del av barnehagene skal eies av det offentlige eller private eiere som driver på et ideelt grunnlag. I tillegg foreslår de blant anna å lovfeste like lønns- og arbeidsforhold i private og kommunale barnehager, og at kommunene skal ha forkjøpsrett når barnehager selges.

30. september holdt Stortingets utdannings- og forskningskomite en offentlig høring om forslaget, som ble gjennomført digitalt.

Ann Mari Milo Lorentzen fra Utdanningsforbundet la vekt på at dagens lov regulerer for liten grad fortjenesten ved å eie en barnehage.

– Utdanningsforbundet støtter forslaget om at tilskudd og foreldrebetaling skal brukes på barna. Det er en trend der barnehager har gått fra grunnleggende velferdstjeneste til å bli en sektor med mer markedstenkning. Hensynet til eierne får for stor plass i reguleringen av barnehagene og hensynet til barnas beste har fått for liten plass i den pågående debatten, sa Ann Mari Milo Lorentzen da hun la fram Utdanningsforbundets syn på forslaget.

Flere styringsverktøy for kommunene

Hun trakk blant anna fram at det er behov for å lovregulering av salg av barnehageeiendommer.

– Eiere har tatt ut betydelig fortjeneste tatt ut gjennom salg av barnehager og barnehageeiendommer. Det gjelder også eiendommer som eierne har fått under markedspris av kommunen, sa Lorentzen.

Hun argumenterte for at kommunene må få større styringsmulighet overfor de private barnehagene.

– De må kunne stille krav til innsyn, bemanning utover minstekrav, arealutnyttelsesgrad, åpningstider og styrerressurs, eksemplifiserte hun.

Ann Mari Milo Lorentzen framholdt også at det å være opp til kommunene å bestemme hvor og når private barnehager skal etableres, og at kommunene dessuten må ha forkjøpsrett når de skal selges. I tillegg var hun opptatt av å sikre at ansatte i private barnehager har like gode lønns- og arbeidsbetingelser som i de kommunale.

– De fleste private tilbyr lønns- og arbeidsvilkår som kommunale, men Utdanningsforbundet har sett eksempler på at noen eiere tilbyr sine ansatte uakseptabelt dårlige vilkår. Derfor må det innføres et lovkrav som i friskoleloven, som sikrer like lønns- og arbeidsvilkår, sa hun.

– SV overdriver lønnsomheten

Administrerende direktør Anne Lindboe i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) mener partiene SV og Rødt gjennom flere år har operert med en konstruert virkelighet som er fjern fra det medlemsbarnehagene opplever.

– Vi opplever disse forslagene som stadige forsøk på å skåre politiske poenger ved å framstille private barnehager som mer lønnsomme enn de faktisk er. De siste fire årene er det innført bemannings- og pedagognormer som stiller like krav til private og offentlige barnehager. Den er ikke fullfinansiert, og stortingsflertallet har dytta deler av regninga videre til barnehagene og til kommunene. Denne manglende finansieringen og store og vedvarende forskjeller i tilskudd truer eksistensen til barnehager som barn og foreldre er glad i, sa hun.

Anne Lindboe viste deretter til at 4 av 10 private barnehager gikk med underskudd i fjor, og hun pekte blant anna på regjeringens kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager som en medvirkende årsak.

Mener fellesskapet tjener på effektiv drift

Hun framholdt dessuten at private barnehager gir et minst like godt tilbud som offentlige, men til en lavere pris enn det koster å drive kommunale barnehager.

– For hver krone eierne tjener, går tre kroner til mer velferd. Det er fellesskapet som får den største del av denne potten, og slik skal det også være, sa hun.

I tillegg til Utdanningsforbundet og PBL deltok også Stine Hjerpbakk fra den venstreorienterte tankesmia Manifest analyse og ekteparet Hans Jacob og Randi Sundby, som eier barnehagekjeden Læringsverkstedet.

Stortinget skal behandle forslaget 11. november, ifølge komiteens leder, Roy Steffensen (Frp).

Powered by Labrador CMS