Leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen spør om NAV-skandalen kunne vært unngått om trygdede og pensjonister hadde hatt tillitsvalgte slik arbeidstakere har. (Foto: Paal Svendsen)
Leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen spør om NAV-skandalen kunne vært unngått om trygdede og pensjonister hadde hatt tillitsvalgte slik arbeidstakere har. (Foto: Paal Svendsen)

– Pensjonister og trygdede trenger egne tillitsvalgte

–Tillitsvalgte følger opp medlemmene sine og passer på deres rettigheter. Det samme burde pensjonister og trygdede ha, sier leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen.

Publisert Sist oppdatert

Davidsen er tidligere leder av Fagforbundet, og en av innlederne på Fagforbundets landskonferanse denne uka. Der spurte han om NAV-skandalen kunne vært unngått hvis pensjonister og trygdede hadde hatt et korps av tillitsvalgte, slik arbeidstakere har.

– Men da må vi bygge opp en sterk organisasjon og sørge for at pensjonister tar verv som tillitsvalgte både lokalt og sentralt, sa Davidsen.

Leder i Sentralt pensjonistråd i Utdanningsforbundet, Anne-Margrete Benæs, sier til Utdanningsnytt at hun absolutt ser behovet Davidsen peiker på.

– Et tillitsvalgt-apparat ville utvilsomt gjort livet lettere for mange pensjonister og trygdede, sier hun.

Om pensjonistene i Utdanningsforbundet skal få slike retter gjennom UDF er et spørsmål hun meiner ledelsen, ikke Pensjonistrådet, må svare på. Fra ledelsen i UDF får Utdanningsnytt til svar at dette har de på det nåværende tidspunkt ikke noe svar til.

Økt innflytelse

I 2015 vedtok landsmøtet i Utdanningsforbundet å opprette pensjonistråd i alle fylker, også i lokallag om mulig.

Ved årets landsmøte ble forslaget fra delegasjonene i Østfold, Akershus, Vestfold, Telemark, Hedmark, Oppland og Møre og Romsdal om at leder for sentralt pensjonistråd skal kalles inn til sentralstyremøtene med tale- og forslagsrett også vedtatt.

Sentralstyret og redaksjonsnemda gikk inn for at forlaget skulle avvises, men Et stort flertall ville det annerledes: Med 146 stemmer, mot 44, gikk forslaget igjennom.

– Pensjonistene er en uutnyttet ressurs i organisasjonen. De har stor kompetanse som vi kan og bør gjøre oss nytte av, uttalte Bjørn Sigurd Hjetland fra Akershus, en av forslagsstillerne til udf.no.

Powered by Labrador CMS