Med over 37.000 pensjonistmedlemmer burde grått hår synes i landsmøtesalen i større grad enn hittil, skriver Anne-Margrete Benæs, leder for sentralt pensjonsråd i Utdanningsforbundet. Ill.foto: Tom-Egil Jensen.

Pensjonistenes rolle i UDF

Debatt: Pensjonistene i UDF ønsker å delta, bli tatt på alvor, bli hørt og verdsatt for arbeidet vi gjør.

Publisert Sist oppdatert

Det nærmer seg Landsmøtet 2019, årets store og viktige begivenhet for vår fagforening. Fra en pensjonists ståsted blir det spennende dager. Pensjonistene har tre delegater til landsmøtet, med tale- og forslagsrett.

Pensjonister er fullverdige medlemmer og kan velges som delegater med alle rettigheter. Det er et trangt nåløye å bli nominert og valgt som delegat fra et fylke, for pensjonister særlig trangt. Forståelig at det er slik. Men det bør ikke være umulig! Med over 37.000 pensjonistmedlemmer burde grått hår synes i landsmøtesalen i større grad enn hittil. Ikke utenkelig at arbeidstid og lønnsvilkår for våre yrkesaktive kollegaer og forbundets utdanningspolitikk er av interesse, ikke bare pensjonistsaker! Og hva er nå pensjonistsaker?

Tre viktige saker skal behandles: Vedtektsendringer, Profesjonsetisk råd og Vi utdanner Norge. Når det gjelder vedtektsendringer, ble innsendte forslag fra fylkeslagene som omhandlet pensjonister og pensjon, unntatt ett, avvist av sentralstyret.

Det gjenstår å se om 18 fylkeslag som foreslo gjennomgående representasjon, vil fremme saken på landsmøtet og stemme for den. Om dette vinner fram, betyr det at leder av sentralt pensjonistråd innkalles til sentralstyremøtene med tale- og forslagsrett på lik linje med pedagogstudentene.

På Landsmøtet 2015 ble det vedtatt å opprette pensjonistråd i alle fylker, også i lokallag om mulig. Det vedtaket har betydd mye. Pensjonistene er fornøyd med samarbeid, medvirkning og deltaking på møtene, og interessen for forbundets arbeid har spredd seg blatn pensjonistene. I møte med pensjonistrådslederne fra alle fylker 13. spetember ble dette bekreftet, og deltakelsen fra pensjonistene blir verdsatt.

Hva vil Utdanningsforbundet med pensjonistene?

Utdanningsforbundet er en arbeidstakerorganisasjon med en stor gruppe pensjonister som medlemmer. Hva vil Utdanningsforbundet med pensjonistene? Er tida inne til å sette pensjonistarbeid på lista over saker som bør diskuteres sentralt? Motstanden mot gjennomgående representasjon er forunderlig, begrunnelsen for avslag likeså.

Vi ønsker å delta, bli tatt på alvor, bli hørt og verdsatt for arbeidet vi gjør. Er det slik at pensjonistene skal være takknemlige for å få være med og dra opp medlemstallet, og for øvrig ikke synes i vesentlig grad sentralt i organisasjonen?

Lykke til med Landsmøtet 2019 til delegater, medlemmer og forbundet vårt!

* Dette innlegget ble første gang publisert i Utdanning nr 11/2019, s. 55

Powered by Labrador CMS