«Pensjonistene er spente på om den negative trenden gjentar seg»

Trygdeoppgjøret nærmer seg, og mange pensjonister er spente på om fjorårets negative trend vil gjenta seg.

«En pensjonist med 300.000 i pensjon, fikk redusert sin realinntekt med 1200 kroner i 2015. I år blir tapet trolig enda større», skrev Dagbladet i en større artikkel om pensjonsspørsmål nylig. Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) er av samme mening. Og i sitt drøftingsmøte med regjeringen i forbindelse med neste års statsbudsjett, satte organisasjonen spesielt fokus på spørsmål som underregulering, skatt, kvalitet i eldreomsorgen, tannhelse og aktivitetssentre for eldre. LOP mener at:

  • underreguleringen på 0,75% må fjernes. Det er helt uhørt at ca. 1,5 års inntekt vil være tapt i en periode på 15 – 20 år.
  • trygdeavgiften må settes ned, og minstefradraget økes i samme takt som for lønnstakere,
  • ordningen med fradrag for høye sykdomsutgifter videreføres,
  • det må innføres en egenandel på 300 kroner for eldre over 67 år når det gjelder tannhelse, restbeløpet dekkes av folketrygden.

 

Videre vil LOP sette søkelyset på en stadig voksende gruppe demente, og mener at det må finnes ressurser til råd og veiledning for pårørende. Frivillige organisasjoner som driver aktivitetssentre for eldre, bør få tilskudd fra det offentlige.

Alle må bidra i en for landet vanskelig økonomisk situasjon, er nå tonen fra regjeringen. Det er ikke så vanskelig å være uenig i, men en kan ikke godta et system som sikrer pensjonistene tap av en årsinntekt og vel så det. Det er ikke bare uhørt, men direkte diskriminerende. Og jeg stiller meg sterkt tvilende til at regjeringens skattelette vil kompensere for dette i tider med svak kronekurs, pris- og avgiftsøkning. Kilder: Dagbladet 12/3- 2016, Vi i LOP nr. 1/2016.

 

  • Nils Tore Gjerde er pensjonist og medlem av LOP
Powered by Labrador CMS