Utdanningsforbundet må ta sjansen på å etablere et samarbeid med Lærerpensjonistenes Landsforbund

Da jeg ble pensjonist i 2004 ble jeg snart skuffet over hvor liten innflytelse vi har som pensjonister i vår organisasjon Utdanningsforbundet. Det er ikke så interessant å uttale seg når en til sjuende og sist ikke har stemmerett.

Jeg deltok på Akershus fylkes årsmøte i 2015. Der lanserte Elin Thorvaldson, nå leder for Lærerpensjonistenes Landsforbund (LpL), ideen om en ny måte å organisere seg på for å bli hørt som pensjonist. Hun fortalte hvordan andre yrkesgrupper som f.eks. politiet, etablerte egne forbund med tilknytning til moderorganisasjonene.

Dette tente jeg på. Jeg så endelig en mulighet for pensjonistene i Utdanningsforbundet til å øve større innflytelse.

Vi utgjør en stor gruppe betalende medlemmer som bør tas på alvor, og vi må ha ytringsfrihet nok til å kunne bli hørt om vi er misfornøyde. Vi krever å bli tatt på alvor i arbeidet med å etablere LpL og forventer et samarbeid med vår moderorganisasjon, Utdanningsforbundet.

LpL sendte 14.04.16 et brev til Utdanningsforbundet og ba om svar på en rekke spørsmål knyttet til det pensjonspolitiske arbeidet i forbundet, og som vi mener burde ha vært bedre. Svaret på spørsmålene fra LpL kom 29.04.16 ved sekretariatsleder Lars Erik Wærstad og seksjonsleder Vigdis Sandmo Eriksen. De ønsket ikke å svare da de hadde et annet syn på måten å jobbe med pensjonsspørsmål på og ikke ønsket videre korrespondanse med LpL.

Nå er det slik at flere av oss i LpL fremdeles er organisert i Utdanningsforbundet og har vel fremdeles ytringsfrihet og rett til å ha hvilke meninger vi vil.

Vi er skuffet over sentralledelsen i Utdanningsforbundet og reaksjonene i forhold til vårt arbeid med å danne et LpL knyttet til moderorganisasjonen. Håper dette kan snus slik at vi kan samarbeide slik politiet og Posten gjør med sine.

Selv har jeg 56 års medlemskap i Utdanningsforbundet med mange år aktivt i lokallaget, og har i utgangspunktet, lik flere andre, ikke noe ønske om utmelding. Det vil være synd om det blir konsekvensen.

Hvorfor ikke prøve å være positiv til vårt initiativ, og satse på et samarbeid til gagn for nåværende og fremtidige pensjonister?

Ingrid Hov Randmæl er pensjonert adjunkt og medlem i LpL og UDF).

Powered by Labrador CMS