Underregulering av pensjon. Hvem har skylda?

Bjørn Olsen, medlem i Lærerpensjonistenes landsforbund går til angrep på Utdanningsforbundet i Utdanning nr. 6 2016. Man forbauses over grunnlaget som kritikken bygger på og heftigheten i angrepet på egen organisasjon.

Det er flere temaer i artikkelen som kunne vært kommentert, men jeg velger å holde meg til dette med underreguleringa av pensjoner under utbetaling.

Olsen lurer på hvor UDF var når Stortinget vedtok det han kaller «avkortingsregelen» på 0,75% i 2010–11. Han kunne like godt stilt spørsmålet til Norsk Pensjonistforbund, LOP eller for den saks skyld LO. Ingen av organisasjonene har gjort vedtak om indeksering på 0,75%. Dette er et stortingsvedtak, som dessverre har bred støtte i alle partiene på Stortinget. Ikke engang stemmerett til pensjonistene i hvert enkelt forbund vil endre på det.

Den neste påstanden Olsen framsetter er at underreguleringa på 0,75% fører til en årlig reduksjon av pensjonen med 40.000 kr og et tap på 800.000 i løpet av 20 år. Denne påstanden har blitt framsatt tidligere i bladet Utdanning av Lærerpensjonistenes landsforbund. Min oppfordring til de som nå er i gang med å etablere landsforbundet er at det viser oss klart og tydelig hvordan disse tallene har framkommet. Vi andre som snart skal gå av med pensjon har krav på å få regnestykket offentliggjort.

 

  • Jon Arvid Haugen er medlem i Utdanningsforbundet Troms
Powered by Labrador CMS