Pensjonerte lærere – i en fagorganisasjon

Ord og begreper gir uuttalte assosiasjoner og signal som det kanskje er lurt å stoppe ved.

I vedtektene til Utdanningsforbundet heter det «pensjonister og trygdede» som har vært medlemmer som yrkesaktive (paragraf 3.1.4) og «pensjonistmedlemmer» (paragraf 13) om den samlede gruppa som mottar utbetalinger fra NAV etter avsluttet arbeidskarrière. Mange bruker også «lærerpensjonist» for å tydeliggjøre hva vi har vært.

Dette er spalten Rett på sak fra Utdanning nr. 10/2016

Hele utgaven leser du elektronisk her

I «lærerpensjonist» blir pensjonist vektlagt, i «pensjonert lærer i skole og barnehage» får selve læreryrket fokuset.

Profesjonen vi kommer fra, er viktig uansett begrep, særlig med tanke på at vi er pensjonistmedlemmer i en fagorganisasjon. Hva er så spesielt med det? For min del har yrkeslivet vært knyttet til undervisning, til hvordan formidle kunnskap og verdier til oppvoksende generasjoner. Profesjonen jeg har vært del av, er blitt en del av min tenkemåte. Jeg blir engasjert når jeg hører om barnehagens kamp om egen tid til forberedelser, arbeidstidsavtalen i grunnskolen, eller universitetsansattes dårlige lønn i nyhetene.

Lærere tar engasjement og tanker om yrkeslivet med seg i pensjonisttilværelsen. Ikke alle ønsker å synliggjøre sitt engasjement, men med andre pensjonerte lærere går samtalen. Mange klarer ikke å holde seg borte fra undervisningen. Pensjonistlønn er et fint tilskudd for mange når de underviser innvandrere, tar vikartimer eller kommunale oppdrag.

Pensjonerte lærere møter også til lokallagsårsmøter og avgir sin stemme til tillitsvalgte i lokallaget. Andre stiller seg til rådighet for lokallagsstyret til pensjonistråd. Med et råd i ryggen har en pensjonistrepresentant medinnflytelse gjennom debatt og forslag til vedtak i lokallagsstyret.

Pensjonerte lærer har medinnflytelse i egen organisasjon helt opp til sentralt nivå. Leder av sentralt pensjonistråd i Utdanningsforbundet representerer pensjonistene i Unio i trygdeoppgjør og når krav til statsbudsjett og innretning for pensjonister fremmes.

Rundt 3000 av våre pensjonerte lærere har i tillegg meldt seg inn i Landslaget for offentlige pensjonister (LOP), som taler pensjonistenes sak på linje med Unio. Godt sentralt samarbeid med LOP gjennom Unio vil styrke saker vi brenner for overfor sentrale myndigheter. Å være medlem i begge organisasjoner kan gi tyngde til begge organisasjoner i sentrale drøftinger.

Pensjonerte lærere i Utdanningsforbundet har medinnflytelse og en trygghet for at om du skulle oppleve feil når f.eks. pensjonen utregnes, er det mye kunnskap i organisasjonen. Dersom saken er komplisert, kan sentrale spesialister komme med gode råd.

Jeg går for at «pensjonerte lærere i skole og barnehage» brukes framfor «lærerpensjonister»!

 

  • Bjørn L. Vaaland er leder for pensjonistrådet i Utdanningsforbundet.
Powered by Labrador CMS