Færre private barnehager går med overskudd

64 prosent av de private barnehagene går med overskudd. Det er en nedgang fra året før. For de barnehagene som gikk i pluss var det samlede overskuddet på 1 milliard kroner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble endret 15.12.22. Den første utgaven var vinklet på overskuddet, som helt riktig er på nesten 1 milliard. Men ettersom mange barnehager også går med underskudd, etterlot det et feilaktig inntrykk av at det var det samlede overskuddet i sektoren.


Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Regnskapene fra nesten 2800 private barnehager inngår i statistikken. Den viser at samlet sett synker andelen private barnehager som går med overskudd. I 2021 gjelder det 64 prosent av barnehagene. I 2017 var tallet 71 prosent.

Andelen varierer imidlertid på eierform.

Mens 62 prosent av barnehagene som er registrert som konsern eller aksjeselskap gikk med overskudd i 2021, er andelen 82 prosent for barnehagene registrert som enkeltpersonforetak.

Det samlede overskuddet for barnehagene som går i pluss utgjør nærmere 1 milliard kroner. Det er 127 millioner mindre enn året før.

11 prosent av overskuddet, cirka 110 millioner gikk til utbytte. Eiere av barnehager som er registrert som enkeltpersonsforetak tar ut lønn som et utbytte fra overskuddet.

Det samlede underskuddet for barnehager som går i minus er på nesten 470 millioner.

For sektoren gir det et samlet årsresultat på om lag 530 millioner kroner.

– Svært urovekkende

Private barnehagers landsforbund (PBL) har advart mot det de mener er en alvorlig utvikling i økonomien for private barnehager.

– Det er svært urovekkende at den negative utviklingen som vi har sett de siste årene fortsetter, selv om det ikke overrasker oss som er i kontakt med barnehager hver dag. Tallene fra SSB er fortellingen om en barnehagesektor i knestående, der mange barnehager nå kjemper for å opprettholde viktige tilbud til barn over hele landet. Denne utviklingen kan ikke fortsette, og det må politikerne forstå, uttalte PBL-leder Jørn-Tommy Schjelderup SSB-statistikken forelå i november.

– Når fire av ti barnehager går med underskudd, står dette i skarp kontrast til de ideologisk motiverte fortellingene om en sektor som flyter over av penger, sa Schjelderup.

Nye krav fra 2023

Fra 1. januar 2023 blir det innført et krav i barnehageloven om at hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt, eller et eget selskap. I dag er det ikke et krav, noe som gjør det vanskeligere å følge pengestrømmene i disse barnehagene.

Kun 30 prosent av kjedebarnehagene er i dag organisert som selvstendig rettssubjekt.

Endringen fra neste år vil imidlertid medføre betydelige merkostnader for private drivere som må opprette nye selskap med strengere rapporteringsplikt. Regjeringen beregner en engangskostnad på 61 millioner kroner for å innføre et slikt system, og en årlig ekstrakostnad på 103 millioner kroner. Kravet vil i første omgang ikke gjelde for barnehager med færre en 30 barn.


Powered by Labrador CMS