Annonse

– Jeg tror de aller fleste er enige i at det er en riktig prioritering å løfte fram bærekraftig utvikling, sier Christian Tynning Bjørnø (Ap). Arkivfoto: Utdanning

Enighet i KUF-komiteen om å vektlegge bærekraftig utvikling i skolen

KUF-komiteen foreslår at «Klima, miljø og bærekraftig utvikling» skal være ett av de tverrfaglige temaene i framtidas læreplan. I morgen skal Stortinget si sin mening om saken.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Stortingsmelding 28 «Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet», skal behandles i Stortinget i morgen. Blant forslagene de folkevalgte skal ta stilling til, er om opplæringen i framtidas skole skal funderes på tre tverrfaglige temaer, nemlig «Demokrati, medborgerskap og et mangfoldig samfunn», «Klima, miljø og bærekraftig utvikling» og «Folkehelse og livsmestring».

KUF-komiteen har avgitt sin innstilling i saken, og ifølge saksordfører Christian Tynning Bjørnø (Ap) er det stor enighet og oppslutning rundt de tverrfaglige temaene. Bjørnø mener alle de tre temaene er aktuelle, både i dagens situasjon og i et framtidsperspektiv.

– Ikke minst dette med bærekraftig utvikling, klima, miljø, verdiskaping – og da spesielt bærekraftig verdiskaping, hvordan vi forvalter jordas ressurser på best måte.

– Hva forventer du av debatt rundt temaet om bærekraftig utvikling under stortingsbehandlingen i morgen?

– Jeg tror de aller fleste er enige i at det er en riktig prioritering å løfte det fram. Men jeg tror at mange kommer til å være opptatt av å snakke om det, nettopp fordi det er samfunnsrelevant og et viktig tema. Det er viktig at skolen tar det på alvor, sier Bjørnø.

Han presiserer at det er viktig at de tverrfaglige temaene konkretiseres i læreplanen.

– Vi må sørge for at det virkelig blir fokus på det, og da er det læreplanmålene som må konkretiseres. Det blir i neste runde, når meldingen er ferdigbehandlet i Stortinget og det blir nedsatt læreplangrupper som skal jobbe videre med det.

 

Nyhetsbrev
Les mer om nyhetsbrevet her 
 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!