Trygdeoppgjøret: gjeninnfør forhandlingsretten!

Skal en imidlertid komme noen veg med spørsmålet om forhandlingsrett, må partene i trygdeoppgjøret stå mest mulig samlet overfor staten.

Publisert Sist oppdatert

I Romsdals Budstikke kunne en nylig lese at Pensjonistforbundets formann Jan Davidsen kommer  til Molde for å snakke om blant annet kravet om forhandlingsrett på løpende pensjon i et åpent møte.

Denne retten bortfalt ved innføringen av pensjonsreformen i 2011. De fleste er nok enige i at forutsetningen for denne reformen ikke lenger er til stede. Og Pensjonistforbundet mener forhandlingsretten nå må gjeninnføres blant annet for å sikre en bedre økonomisk profil og at pensjonistene får en demokratisk innflytelse på egen inntektsutvikling.

En del av pensjonsreformen går som kjent ut på at pensjonene underreguleres med 0,75%, noe som har ført til at pensjonistene de tre siste årene har hatt en negativ lønnsutvikling. Også Landsforeningen for offentlige pensjonister (LOP) vedtok på sitt landsmøte i fjor at de er prinsipielt støtter kravet om forhandlingsrett. Begge organisasjonene mener at underreguleringen på 0,75% må fjernes.

Skal en imidlertid komme noen veg med spørsmålet om forhandlingsrett, må partene i trygdeoppgjøret stå mest mulig samlet overfor staten. Ellers er det ikke mer enn rett og rimelig at hvis partene ikke kommer til enighet, må trygdeoppgjøret avgjøres av Stortinget – i vårsesjonen. Videre er det stor avstand mellompensjonister og yrkesaktive når det gjelder minstefradraget. Dette bør oppjusteres slik at det kommer på nivå med hva de yrkesaktive har. Kilder: Romsdals Budstikke 6.01.2108, hjemmesidene til Pensjonistforbundet og LOP.

 

Nils Tore Gjerde er medlem av Utdanningsforbudet og LOP

Powered by Labrador CMS