Det er bare 1,4 kilometer mellom Oslos beste skole, Hasle skole, til Tøyen skole, som er på nest sisteplass. Skjermdump fra Google Maps.
Det er bare 1,4 kilometer mellom Oslos beste skole, Hasle skole, til Tøyen skole, som er på nest sisteplass. Skjermdump fra Google Maps.

1,4 kilometer skiller topp og bunn på nasjonale prøver

Hasle skole er nest best i Oslo på nasjonale prøver på femtetrinnet. Derfra er det kun 1,4 kilometer til Tøyen skole som er på nest sisteplass. Men skolebyråd Tone Tellevik Dahl vil ikke gjøre noe med skolegrensene slik at flere elever fra Tøyen kan sokne til Hasle skole.

Publisert

Vestkantskoler har i årevis ligget på topp på de nasjonale prøvene i Oslo kommune. Men resultatene fra de nasjonale prøvene på femtetrinnet for 2017-2018 i Oslo, viser at østkantskolen Hasle er nest best, kun slått av vestkantskolen Bestum.

Men kun 1,4 kilometers gange fra Hasle skole, ligger Tøyen skole, som på de siste nasjonale prøvene ligger nest sist i Oslo kommune på femtetrinnet.

Hasle skole fikk 58,7 skalapoeng i snitt på de siste nasjonale prøvene for 2017-2018, som er i lesing, engelsk og regning. Tøyen skole fikk 43,3 skalapoeng i snitt. Gjennomsnittet i Norge er 50, og gjennomsnittet i Oslo er 52,7 skalapoeng.

 

Mange minoritetselever

De nasjonale prøvene tar for seg elevenes ferdigheter i regning, lesing og engelsk, og måles ved såkalte skalapoeng. I femte trinn er det tre mestringsnivåer, der nivå tre betyr høyest ferdigheter.

I lesing betyr 58 skalapoeng og høyere at skolen er på mestringsnivå tre.

Assisterende rektor Hilmar Flatabø ved Tøyen skole forklarer skolens resultater til Utdanning:

– Svært mange av elevene våre har foreldre som ikke har norsk som morsmål. Vi har også en stor andel elever som enten ikke har gått i barnehagen, eller bare har gått der i mindre perioder i småbarnsalderen. Til sammen gjør dette at vi har en del elever som har språklige utfordringer, sier Flatabø, og nevner at det også er en del sosiale utfordringer i området, som har en høy andel sosialboliger.

Han sier at skolen ikke er så opptatt av å sammenligne seg med andre skoler, men at de er mer opptatt av at den enkelte elev skal nå sitt fulle potensial, og få språklig og faglig utvikling.

– I tillegg ser vi nå at flere foreldre med norskspråklig bakgrunn velger å sende barna sine til Tøyen skole, slik at vi håper og tror dette vil bidra til at resultatene bedrer seg på sikt, sier han, og legger til at han opplever at de hvert år klarer å løfte mange elever.
Han etterlyser mer hjelp til å bedre de sosiale forholdene, sterkere satsing på språkopplæring, og å sørge for at barna går i barnehage.

 

Vil ikke endre skolegrensene

Andelen minoritetsspråklige elever ved Tøyen skole er 86,8 prosent, viser tall fra Oslo kommunes statistikkbank. Tilsvarende andel ved «suksesskolen» Hasle skole, 1,4 kilometer unna, er 29,6 prosent.
Men byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), vil ikke per i dag endre skolegrensene for å bidra til en elevmasse med mer variert språklig og sosial bakgrunn.

– Det er noe Utdanningsetaten vurderer i dialog med skolene. Vi vil fortsatt sørge for at Tøyen skole får ekstra ressurser for å sikre at elevene der løftes. Vi ser for eksempel at Vahl skole, vel 400 meter unna Tøyen skole, har gjort det bedre i det siste på nasjonale prøver, så det viser at ekstra ressurser gir resultater, sier Tellevik Dahl til Utdanning. Hun sier elevsammensetningen skal være en del av vurderingen.

– Samtidig kan ikke skolegrensene endres for ofte, da dette fører til usikkerhet for foreldre, i tillegg til at unge elever bør ha kort vei til skolen, sier hun.

 

«Positiv forskjellsbehandling»

Hun sier kommunen bruker «positiv forskjellsbehandling» for å minske forskjellene mellom skolene. Tøyen skole har bl.a. fått fem ekstra lærere, og elevene får tilbud om gratis aktivitetsskole i tillegg.

– Det er fritt skolevalg i Oslo, og det er blitt skrevet flere saker om foreldre som søker ungene sine til skoler med en lavere andel minoritetsspråklige elever. Bør vi få en debatt om man skal ha fritt skolevalg i Oslo?

– Jeg opplever at det er en debatt om dette allerede, og rektor ved nettopp Tøyen skole har vært ute og sagt at han håper at foreldre sender barna til nærskolen. Jeg vil lytte og følge med på debatten. Skolen er den viktigste fellesarenaen for barn og unge, og jeg tror det at alle elever fra samme nærområde også går på skolen sammen, er viktig for å skape et godt og trygt oppvekstmiljø, sier Tellevik Dahl.

 

Dette har suksesskolen gjort

Hva har så Hasle skole gjort for å havne på topp to i Oslo? For bare to år siden, i 2015-2016, lå Hasle skole på 48. plass i snitt på de nasjonale prøvene på femtetrinnet i Oslo. 

Nå er altså skolen klatret opp kraftig, og ligger foran mange vestkantskoler.
Rektor Maria Tindberg sier de har jobbet systematisk over flere år for å bedre resultatene. 

– Vi har diskutert oss frem til hvordan vi skal ha en felles satsing, og samtidig sørge for at lærerne har frihet til å utforme pedagogikken slik de selv ønsker, sier Tindberg til Utdanning. Hun trekker frem at skolen har gode og erfarne lærere, som ofte jobber i team med yngre lærere. I tillegg har skolen et svært godt samarbeid med foreldrene, som Tindberg opplever som svært engasjerte.

– Vi har vært tidlig ute hvert år med å spørre lærerne hvordan de tror det vil gå på prøvene, og hva som skal til for at elevene deres får den hjelpen de trenger, sier Tindberg, og legger til at bare om lag fire-fem elever sist år hadde fritak fra prøvene.

– Hva tenker du om å endre skolegrensene for å f.eks. bidra til elever fra Tøyen skole kunne sokne til Hasle skole?

– Å endre skolegrenser kan skape uro hos foreldre som kan få barn som går på ulike skoler osv. Men vi er åpne for å ta inn elever fra andre skoler, sier Tindberg.

Powered by Labrador CMS