Vil ha samme lønn for lik utdanningslengde

– Det føles urimelig at en ikke får samme lønn for lik lang utdanning, så vi foreslår at alle skal få det samme, sier Sigmund Tveiten. Han er nestleder i Utdanningsforbundet Lindesnes.

Publisert Sist oppdatert

Mange lærere tar videreutdanning, og derved får de tittelen adjunkt med opprykk.

– Ja, man får litt mer lønn som adjunkt ved å ta ett års tilleggsutdannelse. Men uansett hvor mange flere år en utdanner seg, får man ikke samme lønn som de som har en 5-årig master. De vil hele tiden ha et forsprang, og det ønsker vi å sette søkelyset på, sier Sigmund Tveiten.

På årsmøtet i Utdanningsforbundet i Lindesnes ble det vedtatt en resolusjon som konkluderer med at adjunkter og lektorer bør likebehandles lønnsmessig. Nå utfordrer de forbundet sentralt i forkant av lønnsoppgjøret til høsten.

Les også: UDFs politikkdokument: Landsmøtet fikk endret formulering om at fremtidens lærere «bør ha mastergrad»

I resolusjonen heter det:

"Lærere med 5-årig masterutdanning utgjør en stadig større andel av lærerstanden. I framtida vil alle nyutdannede lærere i skolen ha denne utdannelsen. Lærere med denne utdanningen mottar lønn som lektorer. Adjunkter med tilleggsutdanning har en tilsvarende utdanningslengde, men mottar lavere lønn. Mange adjunkter tar også etterutdanning i norsk, engelsk eller matematikk for å oppfylle regjeringens nye kompetansekrav. Det er ingen automatikk at man får lønnsmessig kompensasjon for dette selv om man da har 6 års utdannelse".

"Lærere fra begge de to utdanningsbakgrunnene har hatt samme utgifter til studiene. Begge grupper har tatt utdannelse i forhold til det studieløpet som ble tilbudt den gangen man studerte. Gruppene bør derfor behandles lønnsmessig likt".

– Utgjør mye

– Vi vil utfordre Utdanningsforbundet sentralt til å snakke de med lange utdanninger sin sak når lønnsforhandlingene starter, sier Tveiten.

– Vet du hva dette kan koste?

– Nei, men for den enkelte det gjelder er det et stort gap som vil utgjøre mye gjennom et langt yrkesliv.

I år utdannes det siste kullet lærere med fireårig utdanning. Neste kull med grunnskolelærere har en femårig mastergrad og er ikke ferdige før høsten 2022.

Utdanningsnytt snakket med tre av de studentene som nå er klare for en karriere i klasserommet.

Powered by Labrador CMS