Sistemann ut

Hvert år fyller de nyutdannede grunnskolelærerne opp mot 2000 lærerstillinger, men nå kommer to år med tørke. Odin er i siste kull ut med fireårig utdanning.

Publisert Sist oppdatert

Odin Bøhn Flatås er attraktiv på arbeidsmarkedet. Som nyutdannet grunnskolelærer for 5. til 10. trinn har han allerede funnet jobb. Til høsten blir 22-åringen kontaktlærer ved en ungdomsskole på Jessheim i Viken fylke.

Odin er utdannet ved Nord Universitets avdeling på Røstad på Levanger. Det er også Malin N. Bråten (23) og Tonje Rundhaug Holmlimo (25), som er ferdige med grunnskolelærerutdanningen 1.-7. og i gang med å søke jobber. Mye tyder på at også de vil få napp.

Rundt 90 prosent av fjorårets kull med nyutdannede grunnskolelærere hadde fått jobb i løpet av det første halvåret. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av Pedagogstudentene.

Også tidligere undersøkelser viser at 80-90 prosent har fått lærerjobb i løpet av halvannet år.

– Friske pust

Odin har fått jobb ved Vormsund ungdomsskole. Tre nyutdannede lærere begynner der til høsten.

– Nyutdannede kommer ofte med ny kunnskap, er engasjerte og stiller spørsmål ved hvordan vi gjør ting. Det kan være et friskt pust for alle, sier rektor Knut Wilsgård.

Hvert år entrer mange slike friske pust klasserom over hele landet. Rundt 2000 grunnskolelærere fullfører utdanningen hvert eneste år. Går 90 prosent av dem ut i jobb, betyr det at de fyller rundt 1800 lærerstillinger.

Wilsgård sier det hadde vært vanskelig å fylle de tre lærerstillingene ved skolen om de ikke hadde hatt nyutdannede søkere.

– Uten dem hadde vi fått utfordringer med å få tak i lærere med den undervisningskompetansen vi har behov for, sier han.

Frykter flere ufaglærte

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil Norge mangle flere tusen lærere i grunnskolen de neste 10-20 årene. Lite tyder dermed på at grunnskolelærerne blir mindre attraktive i framtiden.

Men nå er det to år til neste gang norske skoler får påfyll. Odin, Malin og Tonje er siste kull ut med fireårig lærerutdanning. Neste kull grunnskolelærere har en femårig mastergrad og er ikke ferdige før høsten 2022. Kun noen få nyutdannede grunnskolelærere vil komme ut i 2021.

– Neste år tror jeg det kommer til å bli enda verre for dem som allerede i dag sliter med å rekruttere lærere, sier Tormod Korpås, leder av lederrådet i Utdanningsforbundet.

Han peker på at nyutdannede i større grad er flyttbare og lettere å rekruttere også i utkantstrøk, der det i dag er lærermangel.

– At det ikke kommer noen neste år, vil nok merkes. Da blir ofte løsningen å ansette ufaglærte, og det er det ingen som ønsker, sier Korpås.

Må undervise i feil fag

Hvordan går det egentlig med de rundt 2000 nyutdannede grunnskolelærerne som kommer ut hvert år?

I fjor høst svarte rundt 1200 nyutdannede lærere på en spørreundersøkelse i regi av Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet. Alle var nyutdannet våren 2019, og 440 av dem var grunnskolelærerutdannet. Nesten alle var i jobb etter et halvår.

– Det er bra at de får jobb, men det er også viktig å huske på at mange sier de må undervise på et klassetrinn eller i fag de ikke er kvalifisert til. Akkurat det er en utfordring. Arbeidsplassen må bli bedre tilpasset de nyutdannedes kompetanse og behov, sier påtroppende leder i Pedagogstudentene, Elise Håkull Klungtveit.

Rundt seks av ti nyutdannede grunnskolelærere underviser i fag hvor de ikke oppfyller kompetansekravene. Og om lag 30 prosent sa at grunnskolelærerutdanningen i liten eller svært liten grad hadde forberedt dem til å starte opp i yrket.

40 prosent får ikke veiledning

Pedagogstudentene feiret en stor seier da Stortinget i 2018 øremerket 60 millioner kroner til en bedre veiledningsordning for nyutdannede.

– Det er kjempeviktig for nyutdannede å få veiledning. Undersøkelsen viser at mange ikke får det, selv om det er politisk enighet om at det skal de, sier Klungtveit.

I år tar Skole-Norge imot det siste kullet med fireårig utdanning.

– Jeg har ikke inntrykk av at de med fireårig utdanning kjenner på noe mindreverdighetskompleks. De ser på sin utdanning som like verdifull, sier Klungtveit.

Grafikkene er basert på en spørreundersøkelse i regi av Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet med 1198 respondenter (svarprosent på 23). Prosentandelene er avrundet. * Inneholder også svar fra lektor- og praktisk-pedagogisk utdannede, og fra noen få faglærere og yrkesfaglærere.

Powered by Labrador CMS