Kronikkforfatteren tror Brayden Harrington kan være et forbilde for andre ungdommer som stammer.
Kronikkforfatteren tror Brayden Harrington kan være et forbilde for andre ungdommer som stammer.

Barn og unge som stammer, trenger forbilder

Debatt: Personer som stammer, spesielt unge, mangler gode forbilder som snakker slik de selv gjør.

Publisert Sist oppdatert

Den internasjonale dagen for stamming markeres verden over i dag, 22. oktober. De fleste har et inntrykk av hva stamming er, og kan høre for seg stamming som repetisjoner, forlengelser og blokkeringer i talen. Færre vet at for en personer som stammer, om lag 1 prosent av voksne, kan stamming også bestå av følelser og holdninger til det å stamme, unngåelse, frykt, forventninger og kompenseringsstrategier for å skjule stammingen.

Nettopp derfor er åpenhet for å bygge ned stigma rundt vansken, og for å vise at stamming ikke er et hinder for å nå målene sine, så viktig. I de siste månedene er det også skrevet oftere om stamming i media, fordi presidentkandidat Joe Biden stammet som barn, og til dels stammer om voksen, og kan i så måte fungere som et godt eksempel på at stammingen ikke trenger å definere en.

I Norge satte nylig Jens Stoltenberg ord på hvordan stammingen kan påvirke fremtidshåpene til et barn. I et intervju i Nitimen 27. september sa han at ingen skulle trodd at den stammende skremte gutten han var som barn kunne bli generalsekretær i NATO. Det kan gi håp til personer som stammer. Haken er at han ikke stammer i dag. Personer som stammer, spesielt unge, mangler gode forbilder som snakker slik de gjør.

På seinsommeren i år fikk 13-årige Brayden Harrington oppmerksomhet etter å ha deltatt på Demokratenes landsmøte i USA. Harrington stammet åpent mens han fortalte om støtten han hadde opplevd å få av Joe Biden. Saken ble omtalt verden over, blant annet i Aftenposten 21.08.20. Etter talen fikk gutten ros for innsatsen.

Som logoped tenkte jeg umiddelbart at han selv vil kunne være et viktig forbilde for andre som stammer. I motsetning til mange som snakker offentlig om stamming, er hans stamming svært hørbar. Gutten viser seg som en god taler, er velformulert og veltalende, samtidig som han stammer tydelig.

For ungdom og voksne er stamming en livslang vanske.

I den offentlige samtalen om stamming presenteres ofte historien om hvordan kjente personer har kommet over stammingen. Slike historier er ofte lite konstruktive. For ungdom og voksne er stamming en livslang vanske. Mange lever godt med stamming med eller uten profesjonell hjelp, men behandling vil ikke kunne fjerne stammingen. For noen år siden ble en annen video mye delt av en elev som snakket foran klassen sin med musikk på ørene.

Musikken gjorde at eleven ikke stammet og kunne lese flytende foran klassen. Det hører ikke til historien hvorvidt eleven også deltok aktivt i klassen med den måten han snakker på og hvorvidt han ble akseptert med stammingen sin av klassekameratene.

Derfor er klippet av Brayden Harrington som stammer og kommuniserer svært godt inspirerende, ikke bare fra et logopedisk ståsted, men for personer som stammer, og andre. Forhåpentlig vil det i fremtiden finnes flere slike eksempler, også i en norsk kontekst.

Powered by Labrador CMS