Dropper lederevaluering med poengskala

Byrådet i Oslo kommune kutter systemet de har hatt for evaluering av ledere på alle nivå i kommunen.


Byrådet har siden 2006 evaluert lederne etter et system med lederkontrakter sammen med krav og forventninger til ledere. Ledere er målt etter konkrete resultatmål, måltall og indikatorer på måloppnåelse. Prestasjonene er blitt målt på en skala fra 1 til 5.

Blant argumentene for å avvikle dette systemet er endringene offentlighetsloven fra 2009. Loven stiller nå større krav til innsyn enn før. Nå må krav om innsyn i lederkontrakter gis en konkret vurdering. Byrådet finner at dette i siste instans innebærer en svekkelse av formålet med kommunens lederkontrakter, fordi disse har vært basert på en fortrolig samtale mellom over- og underordnete.

«Disse problemstillingene er har også blitt aktualisert i praksis, og da særlig i forhold til rektorenes lederkontrakter», heter det i saksdokumentet fra byrådsavdeling for finans.
I dokumentet varsler byrådet en at det vil komme en egen instruks for virksomhetsstyring. Den vil bli presentert før sommeren.


 

Powered by Labrador CMS