Foto: Tom-Egil Jensen
Foto: Tom-Egil Jensen

Utdanningsforbundet er kun interessert i kontingenten vår

I mange år har lærerpensjonister, ved innlegg på møter og i bladet Utdanning, forsøkt å få reell innflytelse i Utdanningsforbundet, spesielt når det gjelder egne pensjonsforhold, men har ikke oppnådd noe av reell verdi.

Publisert Sist oppdatert

At forbundet på landsmøtet i november i fjor forandret betegnelsen pensjoniststyrer til pensjonistråd, var ikke til stor hjelp for oss pensjonister. 

Siden pensjonistene ikke har forhandlingsrett, får vi resultatet av lønnsforhandlinger bare tredd ned over hodet. Er Utdanningsforbundet fornøyd med pensjonistenes lønnsutvikling? Hvilken innsats har de lagt for dagen for oss pensjonister, og hva har de oppnådd? 

For oss pensjonister er det blitt helt klart at vi selv må skaffe oss innflytelse for å bli hørt, som pensjonister i andre forbund som politiet, Forsvaret, Telenor, Statens vegvesen, Posten m.fl. for lengst har innsett. Streiken i fjor høst viste jo også tydelig at Utdanningsforbundet ikke har god kontakt med grasrota i eget forbund. 

For å vinne innflytelse over vår egen situasjon, dannet en gruppe lærerpensjonister 26. januar i år et interimsstyre som skulle arbeide for et eget Lærerpensjonistenes Landsforbund. 29. januar sendte interimsstyret brev til lederen i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, om våre hensikter, og 2. februar innlegg (hvor brevet til Utdanningsforbundet var inkludert) til Utdanning. 

Personlig har jeg ikke fått noe svar fra Steffen Handal, men ser at både han og medlem av det sentrale pensjonistrådet Bjørn L. Vaaland har kommet med negative innlegg på utdanningsnytt.no. Innleggene virker mer som valgflesk, det de foreslår vil ikke gi oss reell innflytelse over vår egen situasjon. 

Jeg har selv vært medlem av Norsk Lektorlag og Utdanningsforbundet i til sammen 45 år, men som pensjonist opplever jeg at Utdanningsforbundet ikke er interessert i oss pensjonister, bare i kontingenten vår. Derfor må vi ha et eget Lærerpensjonistenes Landsforbund.

 

  • Elin Thorvaldson er leder i interimsstyret til Lærerpensjonistenes Landsforbund
Powered by Labrador CMS