Vi har aldri gitt uttrykk for at vi er bekymret for overskuddet i Læringsverkstedet ved innføring av ny norm, skriver barnehagekjedens eiere, Hans Jacob Sundby (på bildet) og Randi Sundby. Arkivfoto: Jørgen Jelstad
Vi har aldri gitt uttrykk for at vi er bekymret for overskuddet i Læringsverkstedet ved innføring av ny norm, skriver barnehagekjedens eiere, Hans Jacob Sundby (på bildet) og Randi Sundby. Arkivfoto: Jørgen Jelstad

Læringsverkstedets overskudd går til barna

Debatt: Læringsverkstedet frykter ikke bemanningsnormen. Alle pengene går til barna.

Publisert Sist oppdatert

Dette innlegget er et svar til Royne Bergets innlegg «En minimumsnorm til besvær – for kommersielle bremseklosser».

Royne Berget har utmerket seg som en av forkjemperne for kvalitet og god bemanning i barnehagene. Dette er en målsetting Læringsverkstedet deler. I vår kontakt med politikerne taler vi alle barnas sak uavhengig om de går i en privat eller kommunal barnehage, og uavhengig om eierformen er stiftelse eller aksjeselskap.

Vi tror ikke eierstrukturen har betydning for barna, det viktige er at de får en god barnehage med dyktige voksne som kontinuerlig reflekterer rundt kvalitetsbegrepet.

Læringsverkstedet har mange barnehager i Norge. Alle våre barnehager bidrar til felles utvikling av ressursmateriell som vi deler på kostnadene for å utvikle. Dette er en av fordelene når mange barnehager går sammen om en felles delekultur – det er kostnadseffektivt. Læringsverkstedet har ingen «sideselskaper» hvor vi selger tjenester til oss selv for å tappe barnehagene for penger.

Vi er et 100 prosent norskeid familieselskap, eid av meg og min kone, vi er begge pedagoger, og tenker eierskap i generasjonsperspektiv.

Første halvår i år var Læringsverkstedet 50 flere barnehager i Norge og 70 flere i Sverige enn tilsvarende periode 2017. Dette økte inntektene med 476 millioner kroner, slik Dagens Næringsliv skriver. Utgiftene til disse enhetene økte tilsvarende med 470 millioner.

Fortjenesten ble ca. 1 prosent eller 40.000 kroner per barnehage i første halvår. I Læringsverkstedet går alle pengene, inkludert overskuddet, til barna. Vi som eiere har aldri tatt utbytte fra barnehagene.

Friske midler til bemanningsnorm

Læringsverkstedet har de siste årene hatt et årsoverskudd på 3,6 prosent. Dette er lavere enn gjennomsnittet for enkeltstående barnehagers overskudd på 4,3 prosent. Vi har aldri gitt uttrykk for at vi er bekymret for overskuddet i Læringsverkstedet ved innføring av ny norm.

Realiteten er at vårt årsoverskudd tilsvarer to uker med lønn til de ansatte. Vi er sammen med KS og PBL bekymret for at dersom det ikke kommer friske penger til å finansiere ny bemanningsnorm, må barnehagene omprioritere på budsjettet. De må kutte i kostnader til vikarer, kompetanseheving, vedlikehold bygg etc. For å sikre et reelt tilskuddsnivå til private, håper vi kommunene får pålegg om å benytte vikar og stedlig ledelse i offentlige barnehager da dette er en del av kvalitet slik vi ser det.

I samme båt

Royne skriver at hvis vi bruker Læringsverkstedet som eksempel, så fortjener barn og ansatte i Læringsverkstedets barnehager akkurat like god bemanningstetthet som alle andre barnehager som innfrir den nye minimumsnormen. Videre blir vi betegnet som en «kommersiell bremsekloss» satt opp mot «ideelle» aktører.

Dersom vi bruker Smedhusåsen barnehage i Rygge, hvor Royne er styrer som eksempel, har de i henhold til siste offisielle tall 6,5 i forholdet barn/voksen. I Rygge har Læringsverkstedet nå en bemanning på i snitt 6,24 barn/voksen. Smedhusåsen har akkumulert en egenkapital på 20 prosent. Dette er oppsparte midler fra tidligere tilskudd som ikke har kommet barna til gode. I Læringsverkstedet går en større andel av tilskuddet til barna, og vi har ca. 7 prosent egenkapital.

Royne har bekreftet på Facebook at han følger bemanningsnormen fra 1. august 2018. Dette betyr at han allerede har begynt å omprioritere penger fra barnehagen. Dersom han ikke får økte tilskudd fra kommunen, er vi undrende til hvordan driften skal gå rundt uten å kutte i vedlikehold, vikarbruk, kompetanseheving etc.

I Rygge kommune er tilskuddene svært lave, noe som gjør at både Smedhusåsen og Læringsverkstedet må ha lavere voksenbemanning enn ønsket. Vi er i samme båt og inviterer Royne til å stå sammen om å få et mer rettferdig og likt tilskuddssystem. Denne saken er for viktig til at Royne skal komme med uriktige opplysninger om Læringsverkstedet. Vi er opptatt av kvalitet, barna og de ansatte på lik linje med Royne og resten av sektoren.

Mangfoldet er ikke i fare

Selv om vi er Norges største aktør med 220 barnehager, tilsvarer det kun 3 prosent markedsandel. 5800 barnehager har andre eiere, så vi deler ikke Roynes syn om at mangfoldet er i ferd med å dø. I Læringsverkstedet har barnehagene lokal frihet til å velge egen profil. Det gir et mangfold av natur, idrett, musikk, kultur, gård, maritim, estetisk, utvidet formålsparagraf med mer, samt at alle kjente pedagogiske retninger er representert hos oss. Det å få være del av en større virksomhet med et så tydelig pedagogisk fokus, gjør at mange ønsker å bli en del av Læringsverkstedet. Konsernene kan bidra med kvalitetssystemer og faglig fellesskap på en mer kostnadseffektiv måte enn de enkeltstående. Vi er svært stolt av arbeidet våre 6000 ansatte gjør hver dag.

De som ikke driver seriøst, offentlig eller privat, burde ryddes opp i. Læringsverkstedet ønsker å være transparente fordi vi forvalter skattepenger. Vi ønsker å stå sammen med alle kollegaer om å skaffe gode rammevilkår til vår sektor til beste for barna.

Powered by Labrador CMS