60.000 elever får billigere SFO og 7000 barn får gratis barnehage

Fra høsten blir det gratis barnehage for alle barn i Finnmark og Nord-Troms.

Fra august utvides ordningen med gratis 12 timer SFO til å gjelde for 2. trinn. Dermed vil familiene til 60 000 elever kunne spare rundt 20 000 kroner i året. Barnehagen blir også gratis for alle barn i Finnmark og Nord-Troms, og fra tredje barn for familier med flere barn i barnehagen samtidig, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

 – Dette er en historisk utvidelse av fellesskolen. For et år siden ga vi alle førsteklassinger over hele landet mulighet til å delta i skolefritidsordningen. Nå er det 2. klassingenes tur til å kunne delta uavhengig av foreldrenes lommebok. Vi gjør det også billigere for tusener av familier å sende barna i barnehage, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Billigere skolefritidsordning

Regjeringen innførte en nasjonal ordning med gratis 12 timer SFO for 1. trinn høsten 2022. I august utvides det til å gjelde for 2. trinn, etter budsjettforlik med SV.

12 timer gratis SFO tilsvarer en deltidsplass. I dag koster en slik plass i gjennomsnitt 1924 kroner per måned. Dermed vil familiene kunne spare rundt 20.000 kroner i året per elev.

Tidligere undersøkelser har vist at pris er en viktig årsak til å ikke bruke SFO. Med innføringen av 12 timer gratis SFO for 1. trinn høsten 2022, ble det satt ny rekord i deltakelse. Da økte deltakelsen fra 83 prosent i 2021 til 92 prosent i 2022.

Billigere barnehage

Siden 2022 har maksprisen i barnehage blitt 315 kroner billigere. Det gjør at foreldre flest sparer minst 3 465 kroner i året, og besparelsen blir nær 6000 kroner for de med to barn.

Fra 1. august blir barnehagen gratis fra tredje barnet for foreldre som har flere barn i barnehagen samtidig. Det vil gjelde rundt 3000 barn. Slike familier vil spare rundt 24.000 kroner i året som følge av regjeringens grep med både gratisordning og lavere makspris.

Gratis barnehage i Finnmark og Nord-Troms

Fra 1. august innfører regjeringen også gratis barnehage for alle barn i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms. Dette vil gjelde rundt 4 000 barn. En familie med for eksempel to barn i barnehage vil kunne spare nær 60 000.kroner i året.

Dette blir nytt fra august 2023

  • Innføringen av gratis SFO på 2. trinn koster 1,55 milliarder for skoleåret 2023-24.
  • Regjeringen har også ambisjoner om å øke kvaliteten på SFO-innholdet, og vil bygge videre på arbeidet med den nasjonale rammeplanen som ble innført fra høsten 2021. Blant annet er det satt av penger til å styrke kompetansen til de ansatte.
  • Ordningen med gratis SFO ble først lansert i Hurdalsplattformen. Siden er den blitt fulgt opp som nasjonal ordning gjennom budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV, først for 1. trinn fra høsten 2022, deretter for 2. trinn fra høsten 2023.
  • I enkelte kommuner har det allerede vært innført gratis SFO i enkelte trinn eller bydeler, og besparelsen for disse familiene kan være mindre. Det gjelder for eksempel Oslo.
  • Kommunene skal gi foreldrene tilbud om å fordele de 12 timene på alle de dagene det vanligvis er et SFO-tilbud, så langt det er praktisk mulig. Hvis kommuner har SFO i feriene, må de tilby elever et gratis tilbud i deler av denne tiden.
  • Kilde: Pressemelding fra KunnskapsdepartementetPowered by Labrador CMS