Julie Faldt Fauholt, avdelingsleder i Utsira barnehage og lokallagsleder i Utdanningsforbundet Utsira.

Krav om minimumsbemanning for de minste barnehagene

Utsira vil gi de minste barnehagene en stemme.

Publisert Sist oppdatert

Fylkesårsmøtet til Utdanningsforbundet Rogaland behandlet en sak om minimumsbemanning i små barnehager, fremmet av Utdanningsforbundet Utsira.

Saken ble presentert av Julie Faldt Faurholt, lokallagsleder i Utsira og pedagogisk leder i Utsira barnehage. I forslaget oppfordres sentralstyret om å jobbe for en sentral avtale som sikrer en minimums bemanning som sikrer at det hele tiden er minst to ansatte til stede med barna i barnehager med få barn, uansett barnetall.

Denne saken ble spilt inn til årsmøtet i lokallaget fra et ledermedlem.

Fra talerstolen sa Faurholt: – Hvert år dukker det opp et problem når vi planlegger. Vi må ha to ansatte på jobb i hele barnehagens åpningstid. Vi er en liten barnehage, kommunens eneste, vi har bare åtte barn i alderen ett til seks år. I forhold til bemanningsnorm, er kravet to ansatte. Men barnehagens åpningstid er lenger enn arbeidstiden, og vi skal ha pauser, ha tid til planlegging, oppfølging av spesialpedagog m.m.

Faurholt poengterte at hun ikke bare snakket på egne vegne. I flere små barnehager opplever ansatte at de jobber alene store deler av dagen, iblant hele åpningstiden. Det vil si at de er helt alene på bygget. Når det ikke er noen andre i barnehagen gjennom hele denne tiden, kan vi ikke sikre barna et godt og trygt barnehagemiljø.

Bakgrunn og vedtak:

Det er for sårbart at det ikke finnes bestemmelser i lov og avtaleverk om en minimumsbemanning for barnehager med få barn. Det enkelte kommunestyre bestemmer selv hvor den nedre grensen skal gå. I små barnehager med få barn, kan man i dag risikere å vere en ansatt alene på f.eks. 2-3 barn over en lengre periode hver dag. Dette oppleves ikke som forsvarlig sikkerhet verken for den ansatte eller for barna. Uansett antallet barn i barnehagen bør det minst være to ansatte til stede sammen med barna i barnehagen. Dette går på sikkerheten til både barn og personal, hensynet til pauseavvikling for personale jvf. §10-9 (1) i arbeidsmiljøloven, samt barnehageloven §26 om grunnbemanning. Er det en person alene med barna i barnehagen vil oppgavene typiske gå på sikkerhet, stell, pass av barn og den pedagogiske virksomheten vil ikke kunne driftes tilfredsstillende. Om noe skulle hende med et barn eller det personalet som er på jobb, vil dette bli altfor sårbart.

Vedtak: Årsmøtet i Utdanningsforbundet Rogaland ber sentralstyret om å jobbe for en sentral avtale som sikrer en minimums bemanning på minst 2 ansatte til stede med barna i barnehager med få barn, uansett barnetall.

Kilde: Årsmøtets saksliste

En av reaksjonene fra salen at dette forslaget var unødvendig, med henvisning til at det dekkes av den generelle bemanningsnormen.

Faurholt understreket at problemstillingen er unik for de aller minste barnehagene. Kari Holmøy fra fylkesstyret (BHG) understreket at saken var viktig for mange små barnehager, og at den trenger å markeres.

Første fylkesårsmøte

Dette er fylkesårsmøtene i UDF

 • I løpet av mai arrangeres årets fylkesårsmøter i Utdanningsforbundet.
   • På fylkesårsmøtene diskuteres saker meldt inn av lokallagene. I tillegg har sentralstyret i Utdanningsforbundet sendt ut fem saker de mener vil prege organisasjonen og debatten frem mot landsmøtet til høsten.
    Disse sakene er:
    Tariffpolitiske virkemidler
    KS som arbeidsgiver
    UDFs politikk på vurderingsfeltet
    Vern av lærertittelen
    Lærerrollen og laget rundt barn, unge og voksne.
   • Fylkesårsmøtene velger nytt fylkesstyre, delegater til landsmøtet og foreslår kandidater til sentralstyret.
 • Landsmøtet i Utdanningsforbundet går av stabelen 6.-9. november.

Julie Faldt Faurholt forteller til Utdanning at hun siden 2014 har jobbet i Utsira barnehage, og hun har vært lokallagsleder siden 2020. Utdanningsforbundet Utsira, er (sammen med Kvitsøy) Rogalands minste lokallag, med 12 medlemmer.

– Hva er det som er så spesielt med de aller minste barnehagene?

Bemanningsnormen treffer ikke godt nok når barnehagen har så få barn. Iblant er man alene på jobb, og det er ikke forsvarlig med tanke på lovverket, blant annet når det gjelder barnas og de ansattes sikkerhet. Som den fagpersonen jeg er og med min yrkesstolthet kan jeg ikke arbeide under slike forhold. Det er mange små barnehager som opplever dette, men noen kvier seg for å ta det opp politisk, fordi de er redde for å bli lagt ned.

– Hvordan opplever du å være på fylkesstyremøte?

– Det har vært veldig kjekt å bidra med saker og innspill, være med på veien videre. Jeg føler meg også godt ivaretatt av de andre her, ikke minst av Kari Holmøy i fylkesstyret.

– Bare at den ble behandlet gjorde meg stolt. Det viser at vi i lokallaget har påvirkningskraft, og vi har nådd et stort mål, legger hun til og avslutter:

– Da jeg overtok som lokallagsleder i Utsira, visste ikke medlemmene at de kunne fremme saker til lokallagets årsmøte. Jeg måtte selv spille inn samtlige saker. Allerede på neste årsmøte mottok jeg innmeldte saker fra både skole-, barnehage- og ledermedlemmer.

Julie Faldt Faurholt ble valgt til andre vara til fylkesstyret og femte vara til delegasjonen til Utdanningsforbundets årsmøte i november.

.

Powered by Labrador CMS