Ordfører i Drammen, Tore Opdahl Hansen, tok imot prisen. Foto: Birgitte Heneide.
Ordfører i Drammen, Tore Opdahl Hansen, tok imot prisen. Foto: Birgitte Heneide.

Drammen er Årets frivillighetskommune

Kommunen har en velutviklet frivillighetspolitikk og som de siste årene har gjort et systematisk og grundig arbeid for å styrke relasjonene til lag og foreninger, heter det i begrunnelsen fra juryen.

 

Frivillighet Norge og KS delte i går for første gang ut prisen "Årets frivillighetskommune". Prisen er forankret i KS og Frivillighet Norges «Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor», ifølge ks.no.

Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen delte ut prisen sammen med styreleder i Frivillighet Norge Ståle Stålseth og kulturminister Linda Hofstad Helleland på arrangementet Frivillighetsprisen Fag og fest.

Juryen for prisen i årets frivillighetskommune har bestått av: 

  • Frode M. Lindtvedt (leder) 
  • Helene Arholm, KS
  • Ida Holmin, Frivillighet Norge
  • Bjørn Lindstad, Frivillighet Norge

 

Juryens begrunnelse:

«Juryen mener det er nominert flere gode kandidater til prisen for årets frivillighetskommune fra ulike deler av landet. Grunnlaget for vurdering av søkerne er materialet som søkerne har sendt inn.

Juryens inntrykk er at det er et stort mangfold i satsningen på frivillighet, og at det er svært mye godt arbeid i både små, mellomstore og store kommuner over hele landet.

Juryen har valgt å gi prisen til en kommune som har en velutviklet frivillighetspolitikk og som de siste årene har gjort et systematisk og grundig arbeid for å styrke relasjonene til lag og foreninger.

Kommunen har en tydelig og godt forankret frivillighetspolitikk, utviklet av politisk ledelse i nær dialog med frivilligheten. Den nye politikken har ført til et mer systematisk og helhetlig arbeid i kommunen og i samarbeidet med frivilligheten.

Kommunen gir støtte til frivillig sektor. Kommunen legger godt til rette for frivillig innsats i kommunale tjenester og har flere samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner der kommunen kjøper velferdstjenester. Kommunen har etablert nye møteplasser for dialog og partnerskap mellom kommunen og frivillige organisasjoner etter at den nye frivillighetspolitiske plattformen ble etablert.

Satsingen har foregått spesielt på områder som inkludering, folkehelse og omsorg. Slike satsinger, som er tett koplet til felles utfordringer lokalt, skiller denne kommunen fra mange andre kommuner. Søknaden bærer preg av en svært god forståelse av sivilsamfunnets ulike roller og potensial.»

 

Powered by Labrador CMS