Den måten KS og regjeringa handla på ved Unio-streiken 2021, er et angrep på selve velferdsstaten

Debatt: Vi er rysta over årets bruk av tvungen lønnsnemnd for å avslutte Unios streik i lønnsoppgjøret med KS.

Publisert

Dette var en meget berettiga streik, og også forhandlingsmotpart KS hadde på et tidligere tidspunkt vedgått at f.eks. lærergruppene har hatt en dårligere lønnsutvikling enn sammenlignbare grupper gjennom de siste lønnsoppgjøra.

Statistikker utvikla i et samarbeid mellom partene, TBS-rapportene og TBSK-rapportene, dokumenterer dette med all mulig tydelighet. Men når man kommer til forhandlingene, velger KS å ikke legge vekt på dette.

Begrunnelsene for å avslutte streiken ved voldgift, framstår som både tynne og spekulative. Det er rein ansvarsfraskrivelse når KS sier at de ikke er arbeidsgivere, - det er det de lokale eierne som er, og at det er de som må ta ansvar. Dersom dette er holdninga i ledelsen av KS, bør de kanskje la andre overta forhandlingsansvaret for kommunalt ansatte.

Les også: Uheldig at regjeringen brukte tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken

Den måten KS og regjeringa handla på ved Unio-streiken 2021, er et angrep på selve velferdsstaten. Dersom de ikke klarer å ivareta velferdsstatens kjernetropper på en bedre måte, vil det bli svært vanskelig å beholde og rekruttere ansatte i sentrale tjenester som helse og oppvekst.

Mangelen på lærere i barnehager og skoler og sykepleiere i kommunal helsetjeneste er påpekt og ropt varsko om i lang tid. Likevel toer man sine hender i KS og peker på kommuner og fylkeskommuner – som av regjeringa ikke gis økonomisk handlingsrom til å opptre særlig annerledes enn det de gjør i dag.

Vi i Pensjonistrådet, Utdanningsforbundet Trondheim, er tidligere tillitsvalgte i Utdanningsforbundet, Lærerforbundet og Norsk Lærerlag, og vi kan ikke huske å ha sett en mer skammelig bruk av voldgift. Og dette tillater man seg i et land som i 2014 ble sterkt kritisert av ILO for hyppig og unødvendig bruk av tvungen lønnsnemnd. Likevel fortsetter regjeringa med en praksis som betyr at store grupper ikke har reell streikerett.

Det står liten ære av KS’ og regjeringas framgangsmåter ved denne streiken.

Det står liten ære av KS’ og regjeringas framgangsmåter ved denne streiken. KS styres av lokale politikere, som ved årets tarifforhandlinger uttrykte både sympati og støtte overfor Unios streik. Denne støtten forventer vi at også kommer til uttrykk gjennom det arbeidet de framover kommer til å gjøre innad i KS. Dette ansvaret må de ta.

Powered by Labrador CMS