Frykter at flere enn ellers ikke fullfører videregående

– Jeg er usikker på om vi klarer å få like mange elever til å gjennomføre som vanlig, men jeg håper på det, sier rektor Marit Flak Stovner, ved Charlottenlund videregående skole.

Publisert Sist oppdatert

Rektor Marit Flak Stovner har ansvaret for 1200 elever og 240 ansatte, ved Charlottenlund videregående skole som ligger i Trondheim.

– Jeg kan ikke gi noen garanti, men vi står på for å sikre at alle får en vurdering. Noen få elever har større behov for at vi er tett på. I starten, etter at vi stengte skolene hadde vi utfordringer med enkelte grupper. Vi fikk hjelp av kommunen for å følge opp disse, sier Stovner.

Hun berømmer alle de ansatte for den fantastiske jobben de har lagt ned, og for den delingskulturen de har vist. For å få grunnlag for å sette karakterer har enkelte elever fått oppfølging en til en.

– Noen elever har hatt språkutfordringer, andre har hatt digitale utfordringer. Andre elever har slitt med at soverommet, har blitt hele livet deres. Elevene må logge seg på og være til stede. Skal lærerne sette karakter, må de ha noe i bunnen å sette karakter på, sier Stovner.

I Trøndelag forskyves setting av standpunktkarakterer, som mange andre steder i landet.

– Etter 17. mai har vi tradisjonelt hatt en egen plan og standpunkt har vært satt. Da har vært mange som har lesedager, eksamen også videre og en alternativ plan. I år holder vi trykke oppe. Vi skal ikke sette standpunkt før 10. og 12. juni. Vi kommer til å ha årsprøver og ulike vurderingssituasjoner sånn at elevene får en god vurdering, sier Stovner.

Åpner skolen

Målet til rektor ved Charlottenlund videregående skole er at alle elevene skal innom skolen hver uke etter at skolen nå er åpnet for alle, men med et kompakt skolebygg og mange elever må hun gjøre prioriteringer.

– De avsluttende fagene prioriteres. Elevene som går på siste året på studieforberedende og de som går på yrkesfag og skal ut i lære har forrang, sier Stovner.

De fagene som egner seg på digitale flater fortsetter med det ved Trondheimsskolen.

– Hvordan blir det til høsten?

– Hvis dette fortsetter til høsten, er det ikke sikkert at vi kan ønske 1200 elever velkommen samtidig. Inntaket går nok som vanlig. Jeg håper vi vet hvordan det blir før vi tar sommerferie. Hvis vi har de samme smittevernreglene i august kan det hende at vi da må prioritere de som begynner på førsteåret. De er nye og kan ikke rutinene, sier Marit Flak Stovner.

Foreløpig standpunkt

Ved Kuben videregående skole i Oslo har de satt foreløpig standpunkt i alle fag, til alle elever. Skolen har om lag 1500 elever og er Oslos største videregående skole. Rektor ved skolen er Kjell Ove Hauge.

– Ja, vi har publisert foreløpig standpunkt til alle elevene. Derved kan de selv se hvordan de ligger an. De har da mulighet til å snakke med faglærere for å diskutere karakteren som er satt og har mulighet til å høre hvordan de bør jobbe for å få en bedre vurdering, sier Hauge.

Endelig standpunkt skal settes 12. juni. Kuben har valgt å ha undervisning for ett trinn hver tredje dag på skolen. Fredagene er satt av til en oppsamlingsdag, der de som har behov for det får tettere oppfølging.

– Vi tar inn elever som har et tynt vurderingsgrunnlag for å gi dem ekstra undervisning og oppfølging. Vi jobber veldig målrettet med denne gruppen, sier rektor Hauge.

Også ved Kuben prioriterer de de som skal ut i lære og de fagene som er avsluttende.

Skidag i mai i Tromsø

Ved Ishavskatedralen videregående skole i Tromsø kom de første elvene tilbake den 27. april, som ved mange videregående skoler med yrkesfaglige studieretninger. Rektor Asbjørn Rikardsen mener at de hadde gjort lure grep tidlig.

– Vi hadde etablert lærerne i teambaser lenge før vi måtte stenge ned, på tvers av fag. Disse teamene fortsatte å jobbe sammen da vi måtte stenge. Det gjorde den perioden mye lettere, sier Rikardsen.

Han sier at elevene virker så fornøyd, ut fra de rådende forholdene.

– Vi har hørt en del solskinnshistorier om elever som har blomstret, men enkelte elever har falt litt fra. I år blir det undervisning litt lengre enn vanlig. Elevene har fått en foreløpig vurdering, og alle skal få vitnemål, lover rektor ved Ishavskatedralen skole.

Skolen har i alt 730 elever og ved siste telling var det 189 ansatte. Da Utdanningsnytt snakket med rektoren i nord var det mer enn en meter snø ute på skoleplassen.

– Jeg vurderer om vi skal arrangere skidag, det har vi aldri gjort så sent på året. Men det er mye vi aldri har gjort i år, sier Asbjørn Rikardsen.

Etterarbeid fortsatt hjemme

Ved Etterstad videregående skole i Oslo har de også en stor andel yrkesfaglig elever og har vært i gang en god stund ennå.

– Jeg synes elevene er flinke til å forholde seg til smittevernreglene. Vi har blant annet valgt å forskyve spisepausen for halvparten av elevene slik at ikke så mange er smalet på et sted, sier rektor Elin Stavrum.

– Kommer like mange elever til å gjennomføre i år som på et normalår?

– Det er vanskelig å si. Men mitt inntrykk er at de som faller fra, faller ikke fra på grunn av koronakrisen. Vi har alltid en andel som faller fra og jeg tror ikke det blir flere i år en tidligere år, sier Stavrum.

Hun har bedt lærerne om å ta for og etterarbeidet hjemme så langt det lar seg gjøre, på grunn av smittevernhensyn.

– Noen av elevene våre er veldig engstelige for å komme tilbake til skolen av ulike grunner. Elevrådet vårt har bedt oss om å møte elevene på en varm og hyggelig måte, forteller Stavrum.

Stressede lærere

Forsker og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, Toril Aagaard, sier at noen lærere har gitt uttrykk for at de er stresset, og opplever at vurderingsgrunnlaget under covid-19 ble svakere.

– I noen av diskusjonene vi har fulgt, blant annet i Facebook-gruppen som inkluderer over 60.000 lærere, virker det som om noen har lett etter tradisjonelle måter å vurdere elevenes kompetanse på. Andre derimot, har funnet nye veier til vurdering, deler og diskuterer disse, og gir uttrykk for at utviklingen er god, sier Aagaard.

– Fremover, blir det viktig å utvikle systematisk og forskningsbasert kunnskap om hvilke praksiser skolene med fordel kan ta med seg videre, og hvilken risiko som er forbundet med nettbasert undervisning. USN vil ta del i dette arbeidet, forteller hun.

Powered by Labrador CMS