Senterpartiet stiller spørsmål om oppmøteplikten på skolen.
Senterpartiet stiller spørsmål om oppmøteplikten på skolen.

Sp ber kunnskapsministeren vurdere elevenes oppmøteplikt på skolen

Med gult nivå på skolene er det oppmøteplikt for elevene. Nå ber Senterpartiet kunnskapsministeren vurdere om skolene bør ha myndighet til å finne andre løsninger for enkeltelever. Og får støtte ved Oslo-skole.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg er blitt kontaktet av foreldre som synes det er en krevende situasjon å så i med det smittepresset som er i deler av Oslo nå. Dette dreier seg om elever som vanligvis bruker kollektivtransport til skolen, men det vil de helst unngå nå fordi de opplever at smittefaren er så stor, sier Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand.

Hun har stilt et skriftlig spørsmål til kunnskapsminister Guri Melby om situasjonen.

Der skriver hun:

"I den bydelen i Oslo med høyest smittetall, har noen foreldre organisert felles kjøreordning for å unngå kollektivtransport til skolen. For å unngå kjøring i rushtiden, var skolen innstilt på at deler av skolearbeidet kunne gjøres hjemme. Nå viser det seg at dette ikke er mulig, fordi Utdanningsdirektoratet har knyttet opplæringsplikten på gult smittenivå til fysisk tilstedeværelse."

– Vil statsråden ta initiativ til å endre reglene slik at skolen lokalt kan finne praktiske og fleksible løsninger som både ivaretar elevenes sikkerhet og opplæringsplikten? spør Strand.

Marit Knutsdatter Strand er utdanningspolitisk talsperson for Senterpartiet.
Marit Knutsdatter Strand er utdanningspolitisk talsperson for Senterpartiet.

Les også: – Smittevern er vanskelig med 37 elever i klassen

Enkelttilfeller

På Utdanningsdirektoratets sider forklares den såkalte trafikklysmodellen, og hvilke regler som er gjeldende for hvert nivå. Der heter det at "ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven". Loven slår fast at elevene har oppmøteplikt til alle timer på alle trinn.

– Saken er kompleks, sier Strand.

– Jeg er først og fremst ute etter et svar fra kunnskapsministeren om hvordan departementet ser på dette, og få noen juridiske vurderinger. Men slik vi ser det bør skolene kunne ta avgjørelsen i enkelttilfeller. De må vurdere hvor god kapasitet de har til å følge opp eleven på alternative måter, og foresatte må også ha rett til å bli hørt. Utfordringen blir å ivareta elever i mer krevende hjemme-situasjoner, eller der hjem-skole-samarbeidet ikke fungerer godt nok.

Les også: – Vi har så strenge smittevernregler i samfunnet, nettopp for at barna skal kunne være på skolen

Praktiske løsninger

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet var det om nesten like mange nye smittede i Oslo etter halve august som det var i hele juni. Bydelen med aller mest koronasmitte i august ligger i Groruddalen.

Torunn Dreyer er assisterende rektor ved Groruddalen skole. Hun forteller at de er blitt kontaktet av noen få foresatte som er bekymret for egen eller barnets helse.

– Å ivareta smittevernet og samtidig følge opplæringsloven er vanskelig på noen områder, sier Dreyer.

– Vi kunne ønske oss at det ble åpnet litt opp for at skolene selv skal kunne finne praktiske løsninger.

Dreyer forteller at utfordringene kan gjelde enkeltelevers situasjon, men også hvordan man skal kunne avvikle alle timene som opplæringsloven sier at elevene skal ha.

– Vi har mange elever, men ikke mye plass. Etter smittevernveilederen skal vi tilby ute-gym og garderobene skal bare brukes unntaksvis. Det blir for eksempel vanskelig på dager med dårlig vær, sier hun.

– Jeg tenker også at det bør være opp til skolen å avgjøre om de kan tilby fjernundervisning som et alternativ i tilfeller der elever eller familier har behov for fleksibilitet.

Les også: Mange skolebarn er bekymret for koronaviruset

Filmer undervisningen

Nå skal skolen i gang med å bruke Teams også for å kunne overføre klasseromundervisning til elever som må være hjemme fordi de er syke eller i karantene.

– Vi ivaretar selvsagt personvernet, og filmern ingen andre elever. Men det gir eleven som er hjemme mulighet til å høre hva om blir sagt, og delta i gruppesamtaler og diskusjoner. Dette er en type fleksibel løsning som kan være mulig for skoler å teste ut om de har utstyr og kapasitet, sier Dreyer.

Powered by Labrador CMS