Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Anja Johansen. Bildet er fra Venstres årsmøte i 2015.

– Vi har så strenge smittevernregler i samfunnet, nettopp for at barna skal kunne være på skolen

– Hvis skolen skulle praktisert enmeters-regelen like strengt, vil det gå utover barnas læring, miljø og trivsel, sier statssekretær Anja Johansen. Og FHI avviser at ny rapport sier at barn smitter like mye som voksne.

Publisert

– Jeg har forståelse for at det kan være forvirrende at andre regler skal gjelde for skolebarn enn for andre i samfunnet. Vi er i dialog med smittevernmyndighetene om hvordan vi kan gi best mulig informasjon, slik at smittevern blir godt ivaretatt selv om skolene og barnehagene er åpne, skriver statssekretær Anja Johansen i en e-post til Utdanningsnytt.

Mandag uttalte forbundssekretær i Skolenes Landsforbund, Geir Allan Stava, at de mener smittevernveilederen i skolen må gjennomgås på nytt.

Stava stilte blant annet spørsmål ved hvorfor enmeters-regelen og maksgrense for gruppestørrelse ikke skal gjelde i skolen, når de gjelder i resten av samfunnet.

– Det er viktig å få frem at noe av grunnen til at vi har så strenge smittevernregler i samfunnet, er nettopp for at barna skal kunne være på skolen under litt mindre strenge forhold. Hvis skolen skulle praktisert enmeters-regelen like strengt, vil det gå utover barnas læring, miljø og trivsel. Det prøver vi så langt det lar seg gjøre å unngå, svarer Johansen tirsdag.

Les også: Lærere i Indre Østfold: Går litt vel fort i svingene

Vanskelig situasjon

I e-posten skriver statssekretæren at det er deres første prioritet å holde skolene åpne, etter at liv og helse er ivaretatt.

– Skolen er en viktig del av barn og unges liv. Den er viktig for å lære fag og ferdigheter, og det er viktig for barnas sosiale liv. Skolen er et sted der barna blir sett og får utvikle seg, leke og lære innenfor trygge rammer, sier Johansen.

Hun innrømmer samtidig at smittesituasjonen er vanskelig nå som den endrer seg kontinuerlig.

– Derfor følger Folkehelseinstituttet og helsemyndighetene nøye med på alle nye studier, og oppdaterer rådene dersom kunnskapen om viruset endres. Kunnskapen til nå sier at barn kan være tettere på hverandre, men innenfor gruppen (kohorten) sin. Ifølge Helsemyndighetene så vet vi at barn sjeldnere blir syke enn voksne, at smitte mellom barn er sjelden, og at det sjelden er barn som bringer smitte inn i en situasjon.

Les også: Anbefaler ikke munnbind i skolen eller på barn

Mindre rolle i smittespredning

Forbundssekretæren viste til den siste ECDC-rapporten som begrunnelse for sine krav om en revidering av smitteveilederen. I den rapporten kommer det frem at barn kan ha like mye virus som voksne.

Det bekreftet overlege i Folkehelseinstituttet Margrethe Greve-Isdahl da hun gjestet Dagsnytt 18 mandag ettermiddag. Men Greve-Isdahl understreket at dette gjelder barn som er syke, med symptomer, og at den samme rapporten også konkluderer med at barn ikke ikke spiller en viktig rolle i smittespredningen som voksne.

Det er fortsatt uavklart om barn uten symptomer sprer smitte.

På skolen på alle nivå

Statssekretær Anja Johansen sier at trafikklysmodellen nettopp gjør at man kan legge opp til at man kan være på skolen både på grønt, gult og rødt nivå.

– Samtidig er vi i tett dialog med kommunene, skolene og ansatte om hvordan smittevernreglene fungerer. Dersom det er behov for det, kan vi gjøre endringer, skriver Johansen i e-posten.

Powered by Labrador CMS