Åge Hvitstein er lærer ved Sandefjord videregående skole. Han mener smittevern-reglene er vanskelig å overholde med så fulle klasser.

– Smittevern er vanskelig med 37 elever i klassen

Ved skolestart er det mange videregående skoler som fyller klassene maks opp, også i år. Ved Sandefjord videregående skole er det 37 elever i den største klassen.

Publisert Sist oppdatert

Åge Hvitstein er lærer og tillitsvalgt ved Sandefjord videregående skole.

– Veldig mange av lærerne ved skolen er bekymret for at vi ikke klarer å overholde avstand. Skulle noen bli smittet på vår skole, vil det være umulig å finne ut hvor mange den smittede har vært i kontakt med, sier Hvitstein.

Ved skolen er det om lag 2050 elever som skal ha undervisning daglig. Ved skolestart er klassene ekstra fulle.

– Ja, klassene fylles opp med ekstra elever fordi en regner med at noen faller fra. Mange klasser har 32 og flere. Den aller største klassen er på 37 elever. Da jeg begynte å jobbe for 20 år siden var det vanlig med 27 eller 28 elever i klassen, forteller Hvitstein.

Les også: Lærere i Indre Østfold: Går litt vel fort i svingene

Elever er lik penger

Det Hvitstein beskriver er vanlig praksis ved landets videregående skoler. Skolene får betalt etter hvor mange elever de har på ulike tellepunkt gjennom året. Det er ulikt hva de enkelte elevene utgjør i utbetaling, det kommer an på hvilken linje de går på.

– Det hadde jo vært ønskelig at man hadde færre elever i klassen og i år hadde det gjort det enda lettere å holde avstand hadde klassene vært mindre. Klasserommene er ikke laget for så mange elever. Svært mange lærere er i år veldig bekymret, sier tillitsvalgt Hvitstein.

– Har dere tatt det opp med ledelsen?

– Ja, vi har gjort det, og han gjør så godt han kan. Men skal vi drive skole, er det ikke mulig å drive med noen særlig smittevern.

– Klarer lærerne å følge opp så mange elever?

– Det merkes jo at det er mange flere som skal følges opp og det sier seg selv at det ikke er mulig å følge alle like godt opp når klassene er så store. Arbeidsmengden til den enkelte lærer øker kraftig, sier Hvitstein.

I tillegg skal skolen spare om lag 10 millioner de neste tre årene.

– Det går ikke an å kutte så mye uten at det går ut over elevene. Hvis de da fyller klassene enda fullere for å spare lærerlønninger skjønner jeg ikke hvordan vi skal kunne gi elevene den opplæringen de har krav på, sier Åge Hvitstein.

Les også: – Vi har så strenge smittevernregler i samfunnet, nettopp for at barna skal kunne være på skolen

Store kutt

Alle de videregående skolene i Vestfold og Telemark har fått beskjed om at de må kutte i sine budsjetter de neste tre årene. Leder for hovedutvalget for utdanning og kompetanse er Elisabeth Holien (Ap).

– Er det aktuelt å bevilge ekstra «korona-midler» for å sikre at skolene klarer å holde seg mest mulig smittefri?

– I hovedutvalgsmøte i morgen, onsdag, skal vi behandle fordeling av hovedutvalgets disposisjonskonto og det er foreslått 2 millioner til smittevernstiltak, men dekker på ingen måte deling av klasser i mindre grupper. I tillegg er jo det et spørsmål om kapasitet på skolene. Utfallet av saken vet jeg ikke før i morgen.

Holien synes det er synd at det dessverre ikke har kommet noen signaler på at det vil komme midler fra regjeringa, og sier at skolene opplever allerede svært trange budsjetter.

Regjeringen bør bidra

– Dersom hovedutvalget bevilger 2 millioner til innkjøp av utstyr og materiell knyttet til økt behov for smitteverntiltak kan det hjelpe en del, men hvorvidt det er tilstrekkelig er vanskelig å si. Her burde regjeringen bidratt så ikke skolene får enda trangere økonomiske rammer, sier hun.

– Dere skal også spare store summer på videregående opplæring. Hvordan har dere tenkt å klare det? Blir klassene enda større for å øke inntektene?

– Som andre kommuner og fylkeskommuner er vi nødt til å skaffe oss økonomisk handlingsrom, og det arbeides med denne omstillingen også innen utdanning og kompetanse. Dette arbeidet pågår utover høsten. Vi skal skaffe oss et handlingsrom på 250 millioner, og av disse skal 160 brukes i omstilling, mens 90 millioner skal kuttes de neste årene, sier Holien.

– I tillegg har vi covid-19, som absolutt merkes godt i sektoren vår. Hvilke konkrete forslag som vil bli foreslått eller vedtatt er vanskelig å si på dette tidspunktet, men vi har blant annet pekt på skoletilbudet og strukturen i fylket vårt.

Smittevern

Hun forteller at de generelt forholder seg til at de videregående skolene er "gule".

– Det vil si meteravstand, forsterket renhold, mindre grupper der det er mulig og lignende. Det siste handler jo også om økonomi og ikke minst kapasitet på skolene.

Klassestørrelse og eksemplet fra Sandefjord har ikke Holien kjennskap til, og vil ha mer tid på å sjekke det før hun uttaler seg.

– Situasjonen er krevende for skolelederne, ansatte og elever, men vi har tillit til at vi klarer å løse oppdraget på best mulig måte. Vi gjør alt vi kan for at elever og ansatte skal være så trygge som overhodet mulig, sier leder av hovedutvalget for utdanning og kompetanse, Elisabeth Holien.

Powered by Labrador CMS