Store skoler gir ikke store innsparinger

Å legge ned små lokale ungdomsskoler og erstatte dem med store sentraliserte skoler gir ingen stor økonomisk gevinst, ifølge forskere ved Nordlandsforskning.

Forskerne har sett på Vågan kommune i Nordland, og effekten av å eventuelt erstatte ungdomstrinnet på kommunens små en til ti-skoler med store sentraliserte ungdomsskoler. Ifølge forskning.no fant de ingen stor økonomisk gevinst.

Forskerne har lagt kostnadene ved skyss inn i regnskapet, sammen med hvor lang reiseveien blir.

– Det som ikke er med i regnestykket, er hva dette betyr i tapt fritid og søvn for elevene, forklarer forsker Jarle Løvland ved Nordlandsforskning til forskning.no.

Med i vurderinga er også skolens betydning for lokalsamfunnet og den pedagogiske kvaliteten ved de ulike skolene. I de små skolene er det mye mer variert kontakt mellom elevene. De leker og samhandler mer på tvers av både alder og kjønn, ifølge undersøkelsen

På små skoler finner forskerne at elevene får tettere oppfølging, men at de er avhengig av gode lærere. De så også en variert kontakt mellom elevene, ved at de leker og samhandler på tvers alder og kjønn.

Det er ikke noe statistikk som viser at de små skolene gjør det dårligere enn de store, for eksempel på nasjonale prøve, ifølge forskerne bak undersøkelsen.

Powered by Labrador CMS