Flyreiser er UDFs største klimasynd

Klimaavtrykket til Utdanningsforbundet tilsvarer avtrykket fra kommunale aktiviteter i en kommune på 10 700 innbyggere.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer fram i Utdanningsforbundets klimaregnskap, som sentralstyret i UDF behandla sist uke. Dette er første gangen UDF har fått en oversikt over sine klimautslipp.

Klimaregnskapet til Utdanningsforbundet viser et totalt klimafotavtrykk på 10 700 tonn CO2. Det består nesten utelukkende av indirekte avtrykk av innkjøp av varer og tjenester.

Reiser og møter

Flyreiser er den største enkeltposten i regnskapet. De står for 24 prosent av avtrykket. Reiser generelt står for 32 prosent av utslippa, og hotell, bevertning og møter for 20 prosent. Det betyr at halvparten av utslippa kommer fra disse to aktivitetene.

Det sentrale nivået i Utdanningsforbundet står for halvparten av avtrykket, fylkeslaga for 33 prosent og lokallaga for resten. For sentralt nivå er flyreiser den største posten, mens det både for fylkeslag og lokallag er hotell, bevertning, møter som utgjør det største bidraget.

Det er Asplan Viak som har satt opp regnskapet for Utdanningsforbundet.

Les også: – Barnehagelærerne må gjøre mer enn å sortere avfall

Nett-seminar

For å redusere klimatrykket råder de UDF til å minimere klimabidraget knytta til reiser og arrangement, og nevner nett-seminar.

– Hvis arrangement først skal gjennomføres fysisk er valg av lokasjon viktig, for å tilrettelegge for mer klimavennlige reiser enn fly. Bruk av lokale foredragsholdere bør også foretrekkes der dette er mulig, står det i rapporten.

Dessuten anbefaler Asplan Viak at Utdanningsforbundet stiller klimakrav til dem de kjøper varer og tjenester av. Det gjelder særlig hoteller og konferansearrangører, men også andre som selger tjenester.

Samarbeid om reduksjon av klimautslipp med andre organisasjoner er også et råd.

Flere små poster

Budsjettet har 14 poster, og de elleve som ikke er reiser og arrangement bidrar prosentvis lite, sammenlikna med disse. «Husleie og drift av bygg» er den største posten under toppen, og utgjør 6 prosent av helheten. «Annonser og profilering» følger tett på og rundes også av til 6 prosent.

Tidsskrifter og medlemsblad kommer på sjetteplass og står for 4 prosent av klimaavtrykket.

Les mer om regnskapet her

Powered by Labrador CMS