Staffen Handal ville ha svar på om landsmøtet støtter en opptrapping av klimaengasjementet, og om landsmøtet støtter en brei prosess om dette tema gjennom kommende år. Landsmøtet svarte ja på begge. Foto: Jørgen Jelstad.

Landsmøtet støtter opptrapping av klimaengasjementet

– Med dagens vekstpolitikk har jeg dobla kjøpekrafta mi når jeg når pensjonsalder. Fagforeningene må heller kreve grønn tariff, sa Halvor Kolsrud (34) under landsmøtes klimadebatt.

Publisert

– Kolsrud tok opp tråden fra innledninga til leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal, der han sa at en mer tydeligere fagforeningspolitikk for klima vil kreve andre prioriteringer enn i dag.

Veit ikke hva som tjener medlemmene

– Men i dag veit vi ikke hva slag endringer medlemmene våre er mest tjent med, sa Handal og åpna debatten.

Det var to spørsmål han ville ha svar på: Støtter landsmøtet en opptrapping av dette engasjementet? Støtter landsmøtet en brei prosess om dette gjennom kommende år? I så fall lova Handal at sentralstyret skal legge fram en ambisiøs plan for politikken på representantskapsmøtet i februar 2021.

Debatten levnet ingen tvil om at landsmøtet svarte ja overordna på begge spørsmål.

Grønn tariff

Halvor Kolsrud tok seg sjøl som eksempel og ga uttrykk for at han ikke trodde han ville bli særlig lykkelig av den velstandsøkninga tradisjonell politikk legger opp til, særlig ikke med bevisstheten om at økt forbruk er klimadrivende. Han meinte et viktig element i grønn tariff burde være å erstatte økt kjøpekraft med mer fritid.

Magnhild Hoddevik fra Sogn og Fjordane trakk fram at Fagforbundet vil ha redusert arbeidstid i bytte for økt kjøpekraft, og tok det som et tegn på at slik politikk ikke trenger å ramme lavtlønte uforholdsmessig sterkt.

– Er det andre måter å få et bedre liv enn å få mer penger på bok, spurte hun retorisk.

Endra meining

Flere gikk på talerstolen for å si at de hadde vært skeptiske til at en fagforening skulle engasjere seg i klimaspørsmål. Men nå hadde de endra meining. Ikke minst de unges klimaengasjement hadde fått mange til å snu.

– De unge må jo få støtte av lærerne sine, sa flere.

Et anna argument for fagforeningsengasjement var at fagforeningene må sikre lik sosial fordeling av ulempene de endringene vi står overfor vil føre med seg.

Sjokoladepapir og flyreiser

Ellers var forslaga til klimatiltak og klimapolitikk mange, fra å droppe plastpakka sjokolade via krav om Nord-Norgebanen til endring i UDFs reiseaktivitet.

– I Nord-Norge må de fly, så vi i Sør-Norge får kjøre tog, konkluderte Jorunn Folkvord fra Oslo.

– Hvordan?

Dette var likevel ikke utfyllende nok for Eskil Berggren fra Agder: Hvordan skal gjøre det, spurte han åpent.

Og sin oppsummering av debatten ba Steffen Handal om å ikke kreve for konkrete tiltak nå:

– At UDF skal redusere sine utslipp i tråd med Parisavtalen er eksempel fra forslag fra debatten. Problemet med å vedta slikt nå er at vi ikke veit hvilket avtrykk vi har i dag,. Kanskje trengs det mer, kanskje trengs det mindre, sa Handal.

-Ingen skal kalles idiot

Han fortsatte med å understreke at Utdanningforbundet besto av mange svært ulike mennesker, med ulike syn på det meste. Tar man ikke hensyn til det blir det strekk i laget, og det kan vi ikke ha, sa han.

– I debatten skal vi ikke kalle hverandre for idiot, klimafornekter eller tulling, understreka Handal, og fortsatte:

– Det vi skal vedta i dag, det er et vedtak om prosess. Målet vårt er at vi skal gjøre menneskers liv bedre. Men vi må komme med nye og andre svar på hva det er, avslutta Steffen Handal.

Powered by Labrador CMS