SV stopper Oslo-lærernes halvårsvurdering fra 1. klasse

Det var Høyres daværende skolebyråd, Torger Ødegaard, som innførte halvårsvurdering i 2005 fra 1. klasse. Nå fjerner SV-politiker og hovedstadens nye byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, ordningen.

Ødegaard begrunnet den skriftlige halvårsvurderingen med at det ble gjort for å styrke elevenes basisferdigheter. Han mente også at det måtte noe mer til enn foreldresamtaler i skolenes formidling av elevenes utvikling, skriver Dagsavisen.

– Kravet om obligatorisk skriftlig halvårsvurdering av alle elever fra 1. til 7. trinn, har vært ekstremt tidkrevende. Faktisk en betydelig tidstyv. Nå viser vi vei ved å løse opp. Hvordan elevvurderingen skal skje – skriftlig eller muntlig, har vi tillit til at skolene selv kan avgjøre, sier Thorkildsen.

Fram til nå har altså barnetrinnslærere gitt to skriftlige vurderinger i året i norsk, matematikk, naturfag, engelsk og sosial kompetanse.

Ødegaard mente at skriftlige faglige vurderinger «handler om å få alle igjennom på best mulig måte». Thorkildsen er ikke enig.

– Det er ganske oppsiktsvekkende når Høyre mente at det å dokumentere skriftlig skulle gjøre elevene bedre. Jeg tror langt mer på fleksibilitet og mer tid for lærerne til å følge opp hver enkelt elev, sier Thorkildsen.

Nå blir det opp til skolene selv hvordan de vil løse dette, og ifølge en evaluering gjort at Utdanningsetaten mener både rektorer og lærere at halvårsvurderingen bør være muntlig på småskoletrinnet.

– I undersøkelsen svarer mange lærere at de opplever at halvårsvurderingen har for liten nytteverdi. Mange foreldre leser heller ikke lærerens vurdering av barna, sier Thorkildsen.

Flertallet av rektorene sier imidlertid at de vil beholde skriftlig halvårsvurdering i matematikk og norsk på mellomtrinnet.

Utdanningsforbundet i Oslo er fornøyd med endringen.

– Dette er veldig gledelig. Vi har helt siden 2005 ment at dette er noe skolene selv bør få bestemme. Mange har opplevd dette som en tvangstrøye som har byråkratisert lærerrollen og spist av tid lærerne skulle brukt til godt utviklingsarbeid, sier Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet Oslo.

Powered by Labrador CMS