– Hvordan skal lærerne kunne bygge når elevens sjel kveles av ugress, i lys av vår tids utfordringer? spør Heidi Stakset. Illustrasjonsfoto: Pixabay.
– Hvordan skal lærerne kunne bygge når elevens sjel kveles av ugress, i lys av vår tids utfordringer? spør Heidi Stakset. Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Jan Tore Sanner tar skrekkelig feil

Debatt: Hva sier foreldrene til at ministeren gir fritt samtykke til kampanjer om legalisering av narkotika i skolen, og krever at skoleeiere i hele landet gjennomfører det?

Publisert Sist oppdatert

Venstres kampanje for elevene i Troms inneholdt et bilde av en hasjrøyk med logoen «legalize it». Sammenstillingen av tekst og bilde gir sterke konnotasjoner i retning av «den kule elev» med hasjrøyk mellom fingrene. Det uttrykker en form for verdensflukt. I retorikken er forståelsen av bildets virkning helt elementær i enhver analyse. Kampanjen var rettet mot ungdom ved Breivang videregående skole i forbindelse med valgdebatten.

Det var, etter mitt syn, helt rett av lærer å gripe inn, og han har loven i sin hånd. Opplæringsloven bygger på kristne verdier som skal tjene til oppbyggelse for elevene, og fremme god læring og helse. Kjernen i skolen er næring for elevens sjel og kropp. Det samme verdiforankring har grunnloven. Lovens verdier forutsetter ansvar i ytringssammenheng, og en særskilt forpliktelse i dannelsesinstitusjonen. Det som skal inn i skolen, må kvalitetssikres.

En demokratisk debatt i skolen må ha visse forutsetninger, og på samme vis trenger et standpunkt noen premisser. Et logisk standpunkt kan ikke bygge på fordommer, diskriminering, falsk kunnskap og rasisme for eksempel. Plakaten til Venstre var ikke basert på et «politisk resonnement eller logisk mening», og det var ingen argumentasjon i bilde eller tekst. Plakaten framsto som reklame for et avhengighetsskapende middel, og manglet både verdier og en kunnskapsbasert, opplyst ramme.

Hvilket grunnlag for «demokratisk debatt» mener Jan Tore Sanner bildet av en hasjrøykende person legger opp til? Hvilke verdier mener han at plakaten formidler? Utspillet er veldig uheldig med tanke på hvor mange ungdommer som bukker under for narkotika hvert år. Her ser vi det uforenlige i politikeres kortvarige valgkamp og skolens substans. Det vanskeliggjør implementeringen av skolens verdier og ansvar. Jeg tror ikke kunnskapsministeren har innsett hvilken stor oppgave skolen har.

Paragraf 100 om ytringsfrihet inneholder klare begrensninger: «Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning». Vi vet at narkotika gir avhengighet og gjør stor skade blant ungdommer. En konsekvens av hasjrøyking er frafall fra skolegangen, men også forringelse av helsen og livet til unge mennesker. De kan begynne med sterkere stoffer og bli helt ødelagt. Her må myndigheten gå inn og regulere, og ikke minst stole på fagprofesjonens vurderinger

At vår kunnskapsminister stimulerer til denne type kampanje, er dypt bekymringsfullt.

At vår kunnskapsminister stimulerer til denne type kampanje, er dypt bekymringsfullt. Hva sier foreldrene til at ministeren gir fritt samtykke til kampanjer om legalisering av narkotika i skolen, og krever at skoleeiere i hele landet gjennomfører det? At han kaller de som prøver å stoppe det for «udemokratiske»? Hvilken forsvarlig vurdering ligger til grunn? Hvordan skal lærerne kunne bygge når elevens sjel kveles av ugress, i lys av vår tids utfordringer?

Sanner uttalte følgende: «Det er viktig at barn og unge får en god innføring i ytringsfrihet og demokrati. Hvis skoleeier går inn og legger begrensninger på partienes argumentasjon og symbolbruk, vil det kunne ha motsatt effekt.» Her er fullstendig fravær av refleksjon om innhold og form i plakaten, og heller ingen tanke om mulige virkninger. Dermed gir ministeren ungdom mulighet til å bli fristet til å prøve narkotiske stoffer som de kanskje ikke engang har kommet på før. I andre land vil nasjonens utdanningsministre sette i gang landsomfattende tiltak for å hindre utbredelse av dop blant unge.

En kunnskapsministers ansvar er å påse at skolen ivaretar barn og unges mentale og fysiske helse og å lede dem på rett vei. Han har ikke anledning til å se bort fra skolens dannelsesoppdrag og fundamentale verdier. En opplæring i demokrati må basere seg på fakta og kunnskap. Skolenes ansvar er å forebygge avhengighet av dop og hindre påvirkning blant unge, og denne forebygging er innskrevet i skolens program fra barneskolen av. Vårt oppdrag er at eleven skal ta opplyste og ansvarlige valg gjennom sann kunnskap og grundig opplæring.

Powered by Labrador CMS