Solberg ber verden bli med på utdanningsløft

Statsminister Erna Solberg håper å få resten av verden med seg på en kraftfull satsing på utdanning når rapporten hun har tatt initiativet til, overrekkes FNs generalsekretær søndag.

Solberg og Norge er sentrale når FNs spesialutsending for utdanning Gordon Brown søndag overrekker en ny rapport om finansiering av utdanning til FNs generalsekretær Ban Ki-moon.

  • Antall barn som ikke går på skole har gått opp fra 58 til 59 millioner fra 2012 til 2013.
  • Ett av ti barn i verden i dag får ikke grunnskoleutdanning.
  • Siden 2010 har pengebruken på utdanning stagnert.
  • Ifølge forskning ville et utviklingslands BNP øke med 28 prosent de neste 80 årene dersom alle barn i landet fikk skolegang.
  • 3 millioner barn falt ut av skolegang på grunn av borgerkrigen i Syria.
  • Norge har forpliktet seg til å doble sin støtte til utdanningsbistand innen 2017 og har anmodet andre land om å gjøre det samme.
  • Norge har tatt initiativ til en ny rapport om finansiering av utdanning. Rapporten overrekkes FNs generalsekretær Ban Ki-moon søndag.

 (©NTB)

Bakteppet er nedslående tall som viser at antall barn som ikke går på skole øker og at ressursene som verdens land bruker på utdanning har vært dalende over tid.

Nesten 60 millioner barn over hele verden får ikke skolegang i dag, og det mangler milliardinvesteringer.

– Rapporten er laget etter vårt initiativ. Vi fikk statsledere fra alle deler av verden til å være med i dette arbeidet for å sørge for at utdanning blir prioritert høyere i utviklingshjelpen fremover. Nå er jeg spent på hva rapporten kommer med av svar, forteller Solberg til NTB.

Lettere å telle vaksiner

Solberg utnevnte i fjor en internasjonal utdanningskommisjon som har jobbet fram rapporten. Tidligere utdanningsminister for Høyre, Civita-leder Kristin Clemet, har vært blant de nær 30 medlemmene i kommisjonen.

Clemet sier rapporten vil inneholde ny forskning om hvor godt utdanningssystemene faktisk fungerer i dag, hvor lønnsomt det er å satse på utdanning og hvor ille det kan gå hvis verdens land unnlater å gjøre det.

– I utviklingspolitikken ser vi at støtten til utdanning har stagnert, mens det har vært en økt satsing på helse, som for eksempel til ulike vaksineprogrammer. Jeg tror en grunn til det er at det har gitt raske resultater som det er lett å telle, som antall vaksiner, sier Clemet til NTB.

– Å måle effekten av utdanning er et mye mer langsiktig prosjekt, hvor lønnsomheten ikke har vært godt nok dokumentert. Derfor har vi frambrakt nye tall og analyser som viser dette i klartekst, forteller hun.

– Satt på spissen vil jeg si at det er mye viktigere å satse på utdanning enn helse. For hvis et land ikke klarer å utdanne sine unge, hvordan skal de da klare å ha et fungerende helsevesen i fremtiden, sier Clemet.

Kreativ finansiering

Kommisjonen har særlig sett på nye måter å finansiere utdanning på, og hvordan næringsliv, veldedige organisasjoner og myndigheter kan bidra. Hvordan man sikrer at barn i krig og konflikt fortsatt får skolegang, har vært et annet hovedtema.

– Kommisjonen har sett på kreative nye måter for finansiering. Under et møte før sommeren snakket man om å se på om noen av de pengene som er lånt fra Verdensbanken på 30-40-års basis, og som nå skal betales tilbake, kan brukes på utdanning. Og om vi kan bruke nye mekanismer, som at man for eksempel betaler for at barn faktisk gjennomfører skolen, istedenfor å bare gi penger for at det skal opprettes en skole, forteller Solberg.

Ikke forpliktet

I hvilken grad FNs medlemsland vil følge opp rapporten, er imidlertid usikkert. Kommisjonen har jobbet uavhengig og ingen land er foreløpig forpliktet av den. Kommisjonen skal imidlertid jobbe videre for å få forankret rapporten i de mest berørte FN-organisasjonene, som Verdensbanken.

– Jeg håper rapporten vil gi et momentum som gjør at man får utdanning opp på agendaen. Vi er nødt til å lage nye finansieringssystemer for utdanning. Det er særlig viktig i konfliktområder, som Syria, sier Solberg. (©NTB)

 

Powered by Labrador CMS