– Et samlet storting har støttet satsingen på utdanning i utviklingspolitikken. Internasjonalt skal Norge være til å stole på, på tvers av skiftende regjeringer, sier Anniken Huitfeldt, leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, til Utdanning. Foto: Marianne Ruud
– Et samlet storting har støttet satsingen på utdanning i utviklingspolitikken. Internasjonalt skal Norge være til å stole på, på tvers av skiftende regjeringer, sier Anniken Huitfeldt, leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, til Utdanning. Foto: Marianne Ruud

Norge skal fortsatt gi utviklingsstøtte til utdanning

– Et samlet storting støtter å satse på utdanning i utviklingspolitikken. Internasjonalt skal Norge være til å stole på, på tvers av skiftende regjeringer, sier Anniken Huitfeldt (Ap).

Publisert

«Statsminister Erna Solberg (H) har involvert seg personlig i å gjøre Norge til ledende aktør i internasjonal utviklingsstøtte til utdanning.» skriver Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, i et innlegg i Dagsavisen. 

I innlegget stiller han tre spørsmål til Arbeiderpartiet om hva de vil gjøre dersom det blir et regjeringsskifte etter valget.

– Jeg vil gjerne svare på spørsmålene til Steffen Handal, sier Anniken Huitfeldt, leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, til Utdanning. Vi møter henne under Arendalsuka. 

Handal skriver videre: «Siden 2014 har Norge doblet sitt bidrag til det globale partnerskapet for utdanning (GPE). Norge vil totalt bidra med over 1,6 milliarder kroner i perioden 2015 til 2018. Dette er penger som når de mest fattige og sårbare barna og ungdommene i verden.» 

– Blir det noen endringer i bistandspolitikken dersom Arbeiderpartiet tar over regjeringsmakten? 

– Arbeiderpartiet mener 1 prosent av bruttonasjonalprodukt skal gå til bistand. I tillegg mener jeg Norge bør ha en egen utviklingsminister, som kan delta i ulike internasjonale fora der disse samles. I denne regjeringsperioden har vi ikke hatt en egen utviklingsminister, sier Huitfeldt. 

 

Støttes på tvert av regjeringer 

– Første spørsmål fra Handal er, vil Norge fortsatt øke sitt engasjement i det globale partnerskapet for utdanning (GPE), som er det største globale utdanningsfondet? 

– Et samlet storting har støttet satsingen på utdanning i utviklingspolitikken. Internasjonalt skal Norge være til å stole på, på tvers av skiftende regjeringer. Denne typen støtte må være forutsigbar og bygges opp over tid, sier Huitfeldt. 

Hun bekrefter at Norge fortsatt kommer til å støtte det globale partnerskapet for utdanning, i tråd med det regjeringen og Børge Brende sa da NORADs rapport ble lagt fram i august. 

– Skal utviklingsbistanden vris mer over fra vaksiner og helse til utdanning? 

Nei, støtten skal gis både til helse og utdanning. Stoltenberg II-regjeringen gjennomførte en storstilt satsing på vaksinering og barne- og mødrehelse. Denne satsingen har Solberg-regjeringen videreført og det vil vi fortsatt gjøre. Samtidig har Arbeiderpartiet programfestet at vi vil videreføre satsingen på å sikre universell tilgang til skole og utdanning, påpeker Huitfeldt. 

 

Ap støtter samarbeid med lærerorganisasjonene

– Handal spør også om Norge aktivt vil støtte inkludering av lærernes organisasjoner og fagforeninger i kampen for gratis og god utdanning for alle? 

– Det er en selvfølge at lærernes organisasjoner aktivt inkluderes i kampen for utdanning for alle. 

– Siste spørsmålet han stiller er om Norge fortsatt vil være en pådriver for å skaffe flere og bedre lærere i utviklingsland? 

– Verden trenger flere og bedre lærere, sier Huitfeldt, og de høres begge et øyeblikk ut som Torbjørn Røe Isaksen. 

Men det hun er opptatt av er at barn ikke bare får mulighet til å gå på skole. 

– Flere lærere trengs for å løfte kvaliteten i utdanningen. Vi arbeider for et skattesystem som gjør utviklingsland i stand til selv å finansiere gratis utdanning med kompetente lærere. Kampen for god utdanning for alle er ennå ikke vunnet, sier Huitfeldt. 

– Mange lurer på hva som gjør utviklingsbistanden mest effektivt. Bør utviklingsbistanden til utdanning gis til stater eller til bistandsorganisasjoner? 

– Det kommer an på hvilke land vi snakker om, hva slags styringssystemer disse landene har, om det er land i krig og konflikt, og flere andre faktorer. Det inngås avtaler med det enkelte land, sier hun og fortsetter: 

– Utviklingsbistanden til utdanning må ikke være til hindrer for at landene bygger opp en offentlig finansiert utdanningssektor selv. For dette er en av de aller viktigste oppgavene en stat har, sier Huitfeldt og slår fast: 

– Bistandsavhengighet må aldri bli en erstatning for lokal styring. Vi skal stille klare og etterprøvbare krav til mottakerne av norsk bistand. 

– Hva er målet med å gi utviklingsstøtte til utdanning? 

– Målet for norsk utviklingspolitikk må være å bekjempe ulikhet ved å bygge ned urettferdige strukturer. Hovedveien ut av fattigdom går gjennom økonomisk vekst, jobbskaping og rettferdig fordeling innenfor rammen av stabile stater. 

 

Børge Brende opptatt av Norges rolle 

I et innlegg i VG i midten av august skriver utenriksminister Børge Brende om viktigheten av utviklingsstøtte til utdanning:

«Under denne regjeringen har Norge tatt en internasjonal lederrolle på utdanningsfeltet. Etter nedprioritering av utdanningsbistanden under den rødgrønne regjeringen, har dette vært en viktig omlegging av norsk bistandspolitikk. Norge har de siste fire årene doblet egen bistand til utdanning, og vi har bidratt til at utdanning står sterkere på den internasjonale dagsorden. Vi har fremhevet betydningen av jenters rett til utdanning og vi har også satt utdanning i krise og konflikt høyt på agendaen.»

Anniken Huitfeldt sier til Utdanning at regjeringen har gjort en viktig innsats på dette feltet. Samtidig understreker hun at Brende har hatt et samlet storting bak seg. 

– USAs president Donald Trump oppfordrer NATO-landene til å bruke en større andel av sine statsbudsjetter på forsvaret i stedet for på utviklingsstøtte. Hva tenker du om det? 

– Han advares av sin egen forsvarsminister mot at det kuttes i utviklingsstøtten, fordi dette kan destabilisere disse landene, sier Huitfeldt.

Powered by Labrador CMS