Studentene ved Høgskolen i Innlandet hadde rekordresultater på forkurset i matematikk. Foto: Google Maps
Studentene ved Høgskolen i Innlandet hadde rekordresultater på forkurset i matematikk. Foto: Google Maps

Høgskolen i Innlandet med best matte-resultat

156 av 398 studenter bestod kravet om fire på forkurset i matematikk og kvalifiserte seg til opptak ved lærerutdanningen. Ved Høgskolen i Innlandet besto 63,2 % - noe som er rekordhøyt.

Publisert

Høsten 2016 innførte regjeringen karakterkrav fire i den obligatoriske matematikken fra videregående skole for opptak til lærerutdanningen. Alle søkere til lærerutdanningen som har karakteren tre i matematikk, får tilbud om å ta gratis forkurs for å kvalifisere seg.

I løpet av juli måned har forkursene vært avviklet ved utdanningsinstitusjoner over hele landet. Av de i underkant 400 deltakerne, besto 39,2 prosent. Men det er store variasjoner mellom utdanningsinstitusjonene.

Høyskolen i Innlandet har det beste resultatet i år. Der besto rekordhøye 62,3 prosent av deltakerne. Det er langt høyere enn neste institusjon på lista, NTNU. Der besto 47,7 % av studentene. Ved OsloMet ble resultatet 46,5 % bestått.

Ved Universitetet i Tromsø var det bare 25 % som besto kravet om fire på forkurset og dermed kvalifiserte seg til opptak ved lærerutdanningen.