Ansgar Teologiske Høgskole har den største økningen i statsstøtte blant de private høgskolene.
Ansgar Teologiske Høgskole har den største økningen i statsstøtte blant de private høgskolene.

Private høgskoler får mer penger fra staten

På fire år har tilskuddene til private høgskoler økt med 40 prosent.

Økningen som khrono.no skriver om tar utgangspunkt i forslag til statsbudsjett, fra 2017-2021. Mens budsjettposten til alle universiteter og høgskoler har økt med 11,5 prosent i perioden, har posten til de private økt med 40 prosent. Fra 2020 til 2021 er økningen på 13 prosent.

Det er de kristne private høgskolene som øker mest. Det er i dag åtte slike høgskoler i Norge. Det er Ansgar Teologiske Høgskole som har den strste økningen i støtten med 94,5 prosent på fire år. Rektoren kaller det en etterlengtet vekst i offentlig tilskudd.

– Høyskolen har før 2018 vært underfinansiert. Høyskolen hadde ikke fått nye studieplasser eller stipendiatstillinger etter overgangen fra privathøyskoleloven til UH-loven i 2005 og frem til og med 2017, sier Breistein.

Les denne: Mener studentprests holdning til homofile er problematisk

Hun sier at det ikke er noen tvil om at KrF har bidratt til at private kristne høyskoler har fått økt finansiering.

– Det synes jeg de skal ha honnør for, uttaler Breistein overfor Khrono.

Hans Fredrik Grøvan, utdanningspolitisk talsperson for Kristelig Folkepart (KrF), sier satsingen er bevisst fordi regjeringen ønsker å bidra til et mangfold også innenfor høgskolesektoren.

– Det betyr at der det er faglig grunnlag og samfunnsmessige behov, bør det også gis muligheter for de private høgskolene til å få en vekst i form av nye studieplasser. Tallene som blir presentert for perioden 2017-21 viser da også at de er blitt gitt muligheter til å vokse, men de fleste plassene er kommet innenfor fagområder hvor det er påpekt klare samfunnsmessige behov, sier Grøvan.

Powered by Labrador CMS