Ansettelsen av styreleder i Til Helhet, Fredrik Brenne, som studentprest vekker sterke reaksjoner.
Ansettelsen av styreleder i Til Helhet, Fredrik Brenne, som studentprest vekker sterke reaksjoner.

Mener studentprests holdning til homofile er problematisk

Nok en gang er det strid rundt verdidokumentet til den kristne NLA Høgskolen, som utdanner lærere. Denne gangen om ansettelsen av en ny studentprest og hans holdning til homofili.

Publisert Sist oppdatert

De siste dagene har flere studenter og ansatte ved den kristne NLA Høgskolen reagert på ansettelsen av Jens Fredrik Brenne som studentprest. Brenne er tilsatt i et 30 prosents engasjement ved den kristne NLA Høgskolen i Oslo.

Det var Vårt Land som skrev om saken først.

Brenne er også styreleder i «Til Helhet», et nettverk som på sin hjemmeside hevder at «det seksuelle samliv hører til i ekteskap mellom mann og kvinne, og at alternativet til ekteskapet er sølibat.»

Da Brenne i programmet Debatten i NRK høsten 2019 ble spurt om hva som er problemet med at to menn velger å leve sammen, eller at to kvinner velger å leve sammen, svarte Brenne:

«Gud liker det ikke, for å si det sånn».

Reagerer på ansettelsen

Marthe Lilletun Langeland som er lærerstudent på høgskolen, og sitter i høgskolens læringsmiljøutvalg, er blant dem som har reagert på ansettelsen. Til Khrono uttaler hun:

— Måten Brenne tidligere har uttalt seg på om homofile og skeive, er årsaken til min og andre studenters reaksjon. Til Helthet mener jo at seksuell legning er noe som kan endres. En studentprest er jo en person alle studenter, uansett bakgrunn eller legning, skal kunne ha tillit til og komme til. Brenne er for mange ikke en slik person, og det opplever vi som problematisk.

Debatt: I spørsmål om samlivsetikk bør NLA Høgskolens styre utvise ekstra følsomhet, skriver åtte vitenskapelig ansatte ved høgskolen.

Langeland får full støtte av Elise Håkull Klungtveit, leder i Pedagogstudentene.

— Det verdisynet denne presten og «Til Helhet» har formidlet om mennesker som ønsker å leve med en person av samme kjønn, det mener vi er helt uforenelig med å arbeide ved en institusjon som skal utdanne framtidens lærere i skole og barnehage, sier Klungtveit til Utdanningsnytt.

Til Helhet

Dette skriver nettverket:

«Til Helhet er et nettverk startet av mennesker som ønsker å leve etter Bibelens syn på seksualitet, samliv og ekteskap.

Vi mener at det seksuelle samliv hører til i ekteskap mellom mann og kvinne, og at alternativet til ekteskapet er sølibat.

Vi vil understreke at mennesker er likeverdige – uavhengig av sin seksuelle orientering og seksuelle følelser.

Til Helhet tilbyr ikke terapi, og vi arbeider heller ikke for å 'reorientere' menneskers seksualitet. Vårt forum tilbyr samtaler slik at mennesker med en kristen overbevisning kan utvikle dype vennskap, støtte hverandre og dele erfaring og tips.»

Hun legger til at hun også mener prestens holdning er i strid med barnehagens og skolens formålsparagraf og med lærerprofesjonens etiske plattform, siden skoler og barnehager skal lære barn ikke å diskriminere på bakgrunn av kjønn eller legning.

Og regjeringen vedtok i 2016 en handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Den gjelder perioden 2017-2020.

— Gjør ikke noe lovstridig

NLA eies av sju kristne organisasjoner og ledes på lovregulert vis av et styre med ansatte-, student- og eierrepresentanter. Skolens rektor, Sigbjørn Sødal, skriver i et leserinnlegg i Khrono at NLA Høgskolen drives med bakgrunn i sitt verdidokument og at de ikke gjør noe lovstridig.

— Dette handler ikke kun om å holde seg innenfor Universitets- og høgskoleloven. Det handler også om menneskeverd og menneskerettigheter. Derfor reagerer vi sterkt på ansettelsen av presten, sier Klungtveit.

— Brenne er ikke tilsatt som lærerutdanner eller barnehagelærerutdanner. Har det betydning?

— Så lenge han er en del av kollegiet ved høgskolen og en person studentene skal kunne ha tillit til og fortrolige samtaler med, så mener vi at de holdningene han har gitt uttrykk for er problematiske.

Nekter å endre ansettelsen

— Rektor skriver i Khrono at Brenne er en av tre prester, at han kun har et engasjement på 30 prosent og at det er frivillig for studentene å oppsøke ham. Hjelper det?

— Vi mener at eierne og ledelsen ved å ansette denne presten bidrar til å legitimere hans uttalelser om personer av samme kjønn som ønsker å leve sammen. Det ser vi på som dypt problematisk og vi gjør nå det vi kan for å støtte studentene og lederen for læringsmiljøutvalget, sier Klungtveit.

Rektor Sigbjørn Sødal skriver i innlegget i Khrono at han er klar over at det er ulike syn på verdispørsmål blant ansatte og studenter, men at det ikke kommer til å få konsekvenser for ansettelsen av Brenne som studentprest.

Han viser til at det reviderte verdidokumentet er enstemmig vedtatt og at han ikke kommer til å støtte det han opplever som et forsøk på omkamp.

Har lov til å diskriminere

Rektor er dessuten klar på at han mener høgskolens verdidokument ikke er i strid med Universitets- og høgskoleloven.

Høgskolen bryter heller ikke Likestillings- og diskrimineringsloven hva angår ansettelser. For der står det at virksomheter «som har formål å fremme bestemte livssyn eller religiøse syn», har unntak fra loven og kan spørre om samlivsform og også ta hensyn til hva svaret blir når de ansetter.

I Norge er det åtte private høgskoler med et kristent verdigrunnlag. De er stort sett finansiert over Kunnskapsdepartementets budsjett, flere har over 80 prosent offentlig finansiering.

Da nettavisen Khrono høsten 2019 var i kontakt med flere av de kristne private høgskolene og spurte om deres ansettelsespraksis, fikk de til svar at de ikke benyttet seg av unntaket i Likestillings- og diskrimineringsloven.

Men noen ville enten ikke svare, eller sa de var åpne for å benytte seg av unntaket, skriver Khrono.

Var bråk også i 2019

Også høsten 2019 var det bråk om verdidokumentet til NLA Høgskolen fordi dokumentet inneholder detaljerte beskrivelser av hvordan ansatte bør leve sine liv. Skolens holdning til homofile sto også den gangen sentralt.

I fjor høst sa to ansatte opp jobben i protest og en annen ansatt strikket to regnbuegensere som hun og kollegaen bar på jobb, skrev Forskerforum.

Forskerforum hevdet også at de kjente til at homofile, eller personer som støtter homofilt samliv, ble forbigått ved ansettelser. I tillegg fant de eksempler på at gjesteforelesere som er skeive ble trukket fra programmet.

Et kveldsseminar høsten 2019 fikk det til å koke over for flere. Skolens lokaler ble da leid ut til et seminar med forsker Mike Davidson som snakket om endring av seksuelle mønstre og følelser. Han skal ha fortalt om sine erfaringer med reorientering vekk fra homofili, noe som førte til at han i dag er gift med en kvinne.

Mange av seminardeltakerne oppfattet dette som en legitimering av såkalt konverteringsterapi.

Den kristne NLA Høgskolen har i 50 år drevet med lærerutdanning. Senere er virksomheten utvidet til å tilby flere fag. Høgskolen er akkreditert av NOKUT og tilbyr studier både i Bergen, Oslo og Kristiansand. Høgskolen fikk i år 239 millioner kroner over statsbudsjettet.

Powered by Labrador CMS