Søkere til NLA Høgskolen er blitt forbigått fordi de er homofile eller støtter homofilt samliv, ifølge forskerforum.no. Bildet er fra skolens avdeling i Bergen.

Homofile er uønsket på kristen lærerhøyskole

Ved den kristne NLA Høgskolen er det nettopp blitt holdt et foredrag som blir oppfattet som konverteringsterapi. To ansatte har sagt opp.

Publisert Sist oppdatert

I verdidokumentet på den kristne NLA Høgskolen står det detaljerte beskrivelser av hvordan ansatte bør leve sine liv. Dette har skapt uro ved høgskolen, og det er særlig skolens holdning til homofile som har vakt reaksjoner.

Nå har to ansatte sagt opp i protest og en annen ansatt har strikket to regnbuegensere som hun og kollegaen bar på jobb, skriver Forskerforum.

Utdrag fra verdidokumentet

Dette er et utdrag fra verdidokumentet til NLA Høgskolen

  • NLA Høgskolen står i en tradisjon der arbeidet blir sett på som et kall. I lys av vår kristne tro er alt vårt arbeid som tjener Gud og medmenneskene, et kall fra Gud.
  • Ekteskapet er rammen for det seksuelle samliv mellom mann og kvinne. Guds ord viser oss at det livslange ekteskap er den ordning som Gud har innstiftet. Seksuelt samliv utenom det monogame ekteskap mellom kvinne og mann er i strid med Bibelens ord.
  • Skilsmisse er ifølge Bibelen brudd på Guds vilje. I Det nye testamentet omtales likevel forhold hvor en ufrivillig blir påført en skilsmisse, og forhold hvor skilsmisse i gitte situasjoner kan være det minste onde.
  • Provosert abort er å ta et ufødt barns liv, og kan bare aksepteres i situasjoner der morens liv er i fare.
  • En ansatt ved NLA Høgskolen kan sies opp dersom vedkommende viser en moralsk forkastelig livsferd som skader NLA Høgskolens omdømme som kristen undervisnings- og forskningsinstitusjon.

I 2016 vedtok høgskolen et verdidokument som stiller eksplisitte krav til hvordan ansatte skal forholde seg til vanskelige personlige spørsmål knyttet til samliv, skilsmisse og abort.

Fortalte om reorientering vekk fra homofili

Forskerforum kjenner til at søkere er blitt forbigått hvis de er homofile eller støtter homofilt samliv. Gjesteforelesere er blitt trukket fra programmet hvis de er homofile.

En klage på forbigåelse ved ansettelse vant ikke fram i Diskrimineringsnemnda, siden det er «saklig og lovlig å legge vekt på tilslutning til skolens verdigrunnlag innen samlivsetikk.»

Et kveldsseminar i høst fikk det til å koke over for flere. På seminaret skal forsker Mike Davidson ha snakket om endring av seksuelle mønstre og følelser. Han skal ha fortalt om sine erfaringer med reorientering vekk fra homofili, noe som førte til at han i dag er gift med en kvinne.

Mange av seminardeltakerne skal ha oppfattet dette som en legitimering av såkalt konverteringsterapi.

Ble rasende og sa opp jobben

En av dem som reagerte kraftig på innholdet i foredraget var Tone Sævi, nestleder i Forskerforbundets lokallag. Hun har undervist ved skolen i 13 år.

– Jeg har vært lei meg mange ganger, men nå ble jeg rasende. Min integritet blir ødelagt hvis jeg forbindes med dette. Jeg vil heller ikke at NLA skal forbindes med dette. Jeg vil gjerne være her, men ikke under disse forholdene.

Tone Sævi har nå sagt opp jobben sin i protest. Det samme har en annen ansatt gjort.

Den kristne NLA Høgskolen har i 50 år drevet med lærerutdanning. Senere er virksomheten utvidet til å tilby flere fag. Høgskolen er akkreditert av NOKUT og tilbyr studier både i Bergen, Oslo og Kristiansand. Til neste år får den 239 millioner kroner over statsbudsjettet.

Verken styreleder Knut Espeland eller rektor Erik Waaler har villet la seg intervjue om saken i Forskerforum. I en e-post skriver rektor. «NLA Høyskolens syv eierorganisasjoner er seg bevisst og forholder seg aktivt til universitets- og høgskoleloven når det gjelder drift av høyskolen.»

Powered by Labrador CMS