Johannes har vært til 4-årskontroll i barnehagen.
Johannes har vært til 4-årskontroll i barnehagen.

Helsedirektoratet:
– Må være opp til kommunene

Verdal kommune har innført fireårskontroll i barnehagen. – Helt i orden så lenge det er faglig forsvarlig og taushetsplikten ivaretas, mener Helsedirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

I Verdal kommune startet det med et prøveprosjekt i 2018, og nå har de bestemt seg: Helsesykepleierne skal ha fast kontorplass i barnehagene.

– Helsesykepleierne rapporterer blant annet at de får mye bedre fireårskontroller ut av det, sier virksomhetsleder i kommunen Lars Einar Karlsen.

En Ifølge avdelingsdirektør for barne- og ungdomshelse, Ellen Margrethe Carlsen går ikke Helsedirektoratet ut med en nasjonal anbefaling til alle kommuner om å ha fireårskonsultasjoner i barnehagene.

– Men vi fraråder det heller ikke. Hvis kommunene selv er positive til fireårskontroll i barnehagene, er det opp til hver enkelt å vurdere om de ønsker å ha helsesykepleier og gjennomføre fire-årskonsultasjoner i barnehagene så lenge faglig forsvarlighet og taushetsplikt er ivaretatt, sier Carslen.

Ifølge Carlsen peker imidlertid direktoratet på utfordringer knyttet til dette, blant annet i rapporten «Fireårskonsultasjoner i barnehage – erfaringsinnhenting» utgitt i februar 2019. Flere små kommuner i Norge har prøvd ut å ha helsesykepleiere i sine barnehager. Rapporten er basert på erfaringer fra 16 kommuner som gjennomfører fireårskonsultasjon i barnehagen og 11 kommuner som har sluttet med ordningen.

Avklare deling av informasjon

– Helsedirektoratet er ikke minst opptatt av at dette skal være faglig forsvarlig. På en fireårskonsultasjon er det en god del helsesykepleier skal undersøke når det gjelder barnet. For eksempel skal barnet veies og måles lett avkledd. Syn, hørsel og språk skal kartlegges. Dette krever en del ekstrautstyr som ikke er i barnehagen til vanlig. Da må det være et egnet sted for det som er uten støy og skjermet for innsyn, sier Carlsen.

Hun peker også på at helsesykepleiere må være oppmerksom på hva de deler og ikke deler av helseinformasjon med de barnehageansatte.

– De må alltid avklare med foreldrene om hva de deler av informasjon med de barnehageansatte. Personsensitive ting, for eksempel forhold rundt familien skal ikke deles, uten at det er samtykket fra foreldrene, sier Carlsen.

Alle kommunene som Helsedirektoratet har vært i kontakt med, både de som har sluttet og de som fortsatt har ordningen, peker ifølge Carlsen på at å gjennomføre fireårskonsultasjon i barnehagen bidrar til et bedre samarbeid mellom helsestasjonen og barnehagen.

Powered by Labrador CMS