Kutter 8 stillinger – skolen følger ikke Kunnskapsløftet

Åtte lærere mister jobben i Bardu kommune i Troms. Kuttene går ut over faglige tilbud og retten til tilpasset opplæring.

Publisert

Utdanningsforbundet i Bardu slår alarm om budsjettkuttene som skal iverksettes og mener det rammer skolene i bygda svært hardt, skriver Nye Troms.

 

Mister 1600 undervisningstimer

Rektor Liv Krogstad ved Bardu ungdomsskole må kutte stillingene til om lag 10 prosent av lærerne sine.

– Med disse kuttene vil det ikke lenger være mulig å tilby undervisning i tråd med bestemmelsene i Kunnskapsløftet, sier Krogstad til Utdanning.

Én av følgene av kuttene er at de 154 elevene ved skolen vil miste deler av tilbudet om praktisk-estetiske fag.

– Vi er nødt til å dele klassene for å kunne tilby dette faget, det vil ikke være mulig med færre lærere. Dette er ikke heldig, fastslår Krogstad.

– De vil ikke miste tilbudet om praktisk-estetiske fag, men på grunn av mangel på nødvendig gruppedeling blir det vanskelig å oppfylle kompetansemålene i disse fagene. Romstørrelse og utstyr tilsier en maksimal gruppestørrelse på 16 elever – ikke 24, slik det nå blir.

Skolen må kutte 2,7 lærerstillinger, dette tilsvarer en reduksjon på 1600 undervisningstimer årlig.

– I tillegg må vi kutte i andre funksjoner. Jeg ser for meg at det kan ramme biblioteket og at vi heller ikke der kan tilby elevene det tilbudet de har krav på, sier Krogstad.

 

Mindre tilpasset opplæring

Rektor Heidi Midtun ved Setermoen skole må redusere staben på 28 lærere med fire årsverk.

– Jeg håper å unngå oppsigelser. De som er ansatt i vikariater, oppfordrer jeg til å søke andre stillinger. jeg har sagt til dem at de mest sannsynlig ikke får fortsette, sier Midtun, som har 2,5 lærerstillinger som er bundet opp til elever med spesielle behov.

Skolen har 250 elever og to paralleller på alle trinn.

– På grunn av størrelsen på klasserommene har vi ikke mulighet til å ha større klasser enn om lag 22 elever. Det gjør at vi har forholdsvis små klasser. Hos oss vil i første rekke kuttene ramme anledningen til å dele klasser og tilpasset opplæring, sier Midtun.

I tillegg til at kommunene må nedbemanne med åtte lærerstillinger, må de kutte ytterligere 1,2 millioner.

– Det var forslag om å kutte i lederstillingene, det har de nå gått bort fra, men kuttene må tas. Jeg har oppfordret mine lærere til å ta videreutdanning, det frigjør litt midler, og jeg får lærere som har mer kunnskap, sier Midtun.

 

Ingen skal sies opp

Ordfører Toralf Heimdal sier at det totalt sett er snakk om å redusere med 15 årsverk i Bardu kommune. Det ligger ikke i kortene at noen må sies opp, opplyser Heimdal til Nye Troms.

– Vi er nødt til å ta reduksjoner på alle områder i Bardu kommune, og skolesektoren har vært litt skjermet i en periode nå. Fra 2009 til i dag har vi gått ned 36 millioner i kraftinntekter, men lærertettheten er den samme i dag som i 2009, sier ordføreren til Nye Troms.

 

Alle skolene må kutte

Kuttene er en konsekvens av budsjettvedtaket i Bardu før jul og kommunens økonomiplan fram mot 2019, som skal iverksettes fra 1. august. Fra og med 2017 får kuttene helårsvirkning.

Kuttene på grunnskolenivået:

  • Reduksjon i lærer og assistentstillinger: 5,4 millioner kroner fra 2017 (2,4 millioner i år).
  • Reduksjon av ledelse og administrasjon samt justering av vikarpool: 1,2 millioner kroner fra 2017 (700.000 kroner i år).
  • Fjerning av midtskyss (skyss hjem midt på dagen for de minste elevene): 100.000 kroner.

Det er Setermoen skole som får de største kuttene i lærerstillinger. Der går det fire stillinger. Bardu ungdomsskole 2,68, Øvre Bardu Skole 0,7 og Nedre Bardu skole 0,49. Nedtaket betyr en reduksjon på mellom 12 og 13 prosent av lærerne i skolesektoren i Bardu.

 

Powered by Labrador CMS