Mange gutter sakker akterut fra skolestart

Opptil 20 prosent av guttene detter av skoleløpet allerede fra starten som seksåringer. Målt mot jentene er guttene svakere både faglig og sosialt, viser en ny undersøkelse.

Undersøkelsen som Høgskolen i Hedmark har gjennomført i Kristiansand kommune i 2013 og 2015, viser en tydelig forskjell på jenter og gutter i skolen, melder NRK. Mange av guttene blir hengende etter –  så mange som én av fem mange steder.

Hovedområder

Professor Thomas Nordahl har kartlagt elever fra første til tiende klasse i sørlandsbyen. Hovedfunnene er at guttene scorer lavere enn jentene på en rekke hovedområder som faglige prestasjoner, sosial kompetanse og motivasjon og arbeidsinnsats.

Funnene viser at det er spesielt i fagene norsk og engelsk guttene er dårligere. Nordahl mener funnene fra Kristiansand er representative for hele landet.

– Jeg tror vi kan trekke den slutningen at denne kommunen er så stor at resultatene viser hvordan gutter og jenter har det i norsk skole. Vi har også funnet noe av det samme i tidligere undersøkelser der andre kommuner i Norge har vært med, sier han.

Internasjonal trend

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier undersøkelsen peker på helt sentrale problemstillinger.

– Det ene er at vi ikke kan gi slipp på noen barn før de har lært de helt grunnleggende tingene som å lese, skrive og regne, sier han og lover at det i en ny endring av innholdet i læreplanen vil bli gitt nytt rom for elever å gå i dybden på fagene.

Han viser til at trenden med at gutter sakker akterut sammenlignet med jentene er internasjonal, og at man ikke helt vet hvorfor.

– Mindre grupper

I Utdanningsforbundet vekker ikke professor Nordahls funn oppsikt. Der mener de at gutter i større grad enn jenter behøver mindre grupper og flere lærere.

– Hvis funnene til Nordahl stemmer, kan det tyde på at guttene er ekstra avhengig av små grupper og tettere oppfølging. Dermed øker muligheten for at de klarer seg sosialt, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til NRK. (©NTB)

Powered by Labrador CMS