Skolebyråden i Oslo: - Utsett fraværsgrensen ett år

Jeg anbefaler at kunnskapsministeren utsetter innføringen fra høsten 2016 til høsten 2017.

 

11. mai streiket elever over hele landet mot kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens fraværsgrense i videregående opplæring.

Jeg mener vi bør ha en felles fraværsreglement videregående opplæring, men streiken er bare ett av mange eksempler på at kunnskapsministeren i for liten grad har spilt på lag med Skole-Norge i utformingen fraværsreglementet.

Om reglementet skal fungere, er vi avhengig av at alle parter i skolen har respekt for reglene og tillit til hverandre. All erfaring viser at tiltak som er dårlig forankret i skolen får liten effekt eller til og med virker mot sin hensikt.

Målet med fraværsreglementet må være økt tilstedeværelse, som igjen skal gi økt gjennomføring. En absolutt fraværsgrense, der rektor ikke kan bruke skjønn, vil føre til det motsatte og gi økt frafall i skolen. Det er helt avgjørende at rektor gis et handlingsrom i praktiseringen av fraværsreglementet.

Slik reglementet er utformet nå, er det fortsatt uklart hvordan rektor skal praktisere fraværsgrensen og hva som er rektors handlingsrom. Fylkeskommunene mangler dessuten et IT-system for registrering av fravær i fag, og i praksis er det derfor ikke mulig for oss å håndheve fraværsgrensen allerede fra høsten av.

Jeg anbefaler derfor at kunnskapsministeren utsetter innføringen fra høsten 2016 til høsten 2017. Da får kunnskapsministeren mulighet til å sikre at fraværsreglementet er godt forankret i hele Skole-Norge, og fylkeskommunene får mulighet til å utvikle et IT-system for registrering av fravær.

 

  • Tone Tellevik Dahl (Ap) er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo
Powered by Labrador CMS