Anne-Marte Kolbjørnshus reagerte sterkt på frafallstallene på videregående skoler i Gjøvik-regionen.
Anne-Marte Kolbjørnshus reagerte sterkt på frafallstallene på videregående skoler i Gjøvik-regionen.

Fylkespolitiker tok til tårene på talerstolen over frafall i skolen

Arbeiderparti-politiker Anne-Marte Kolbjørnshus (32) brast i gråt på talerstolen i fylkestinget da de nedslående tallene ble lagt fram over hvor mange som dropper ut i Gjøvik-regionen.

Publisert Sist oppdatert

– Huff ja, jeg gjorde det. Det var en litt heftig periode før jul, og ting tok overhånd da jeg begynte å tenke på at dette er barn og unge i mitt nærmiljø, sier Anne-Marte Kolbjørnshus.

Det var Oppland Arbeiderblad som omtalte saken først.

Klapp på skulderen

Hun klarte ikke å holde tårene tilbake, men ble møtt med støtte fra alle de andre politikerne etter at hun kom ned fra talerstolen.

– Heldigvis fikk jeg klapp på skuldra fra flere, og en høyrepolitiker rådet meg til å puste med magen, forteller Kolbjørnshus, som ler godt av episoden i etterkant.

Kolbjørnsen er nå gruppeleder for Arbeiderpartiet i det nye fylket Innlandet. Hun har fått en del oppmerksomhet for at hun tok til tårene, men det har vært av den positive arten.

– Men hvorfor ble du engasjert?

– Det er jo enkeltmennesker det berører når en ikke får en utdannelse og en sjanse i yrkeslivet. Det er jo enda nærmere når det er folk jeg treffer i mitt nærmiljø daglig dette berører. Vi har et system som svikter enkeltpersoner, det må vi gjøre noe med, sier politikeren.

Folk bak tallene

Anne-Marte Kolbjørnshus er selv tobarns mor og den eldste har begynt på skolen.

– Jeg har kjent på det som foreldre at vi har et ansvar for alle barn rundt oss. Det kan være så tilfeldig hvilket barn som lykkes på skole eller ikke. Som politiker tenker jeg på at vi må bli flinkere til å samhandle, slik at barn klarer hele skoleløpet, sier Kolbjørnshus.

– Hvordan skal en lykkes med å få alle igjennom 13 år på skolen?

– Det er det ikke et enkelt svar på og det lurer jeg også på av og til. Men en må begynne å spørre seg hvorfor statistikkene ser ut som de gjør. Noen ganger kan det være enkle grep som skal til, sånn som at skolen må være mer praktisk for enkelte. For noen er det sosial bakgrunn som spiller inn, da må en sette inn tiltak der. En kan ikke la tilfeldighetene råde, sier tobarnsmoren.

Mange dropper ut

Gjøvik-regionens skoler ligger på bunn i Oppland i forhold til elever som ikke fullfører skolen på fylkesbasis, skriver Oppland Arbeiderblad. Oppland ligger sammen med Nordland, Troms og Finnmark på bunn blant fylkene. Verst er det i Gjøvikregionen.

Ifølge SSB var det 259 elever i den videregående skolen i Hedmark som sluttet i perioden 2013–2018. I Oppland-skolene sluttet 310 elever.

– Vi har de siste årene også økt gjennomføringsprosenten her hos oss. Men det er ikke sånn at når du kommer på videregående da begynner du å droppe skolen, i de aller fleste tilfellene er det som har skjedd før den tid som gjør at du ikke er i stand til å gjennomføre videregående opplæring. Det er ikke nok å sitte å skrive utredninger og komme med nye lærerplaner, en må gjøre konkrete tiltak der det trengs. Blant annet må en utfordre lærere til å tenke nytt og gi flere elever mulighet til å jobbe praktisk, sier Anne-Marte Kolbjørnshus.

Powered by Labrador CMS