Å flytte fra Oslo til Bø vil gjøre det mye vanskeligere å følge tett med på de politiske prosessene, advarer ansatte i sekretariatet for FUB og FUG. Illustrasjon: Google Maps

FUB/FUG skal flyttes til Bø: Er ikke kvalitet viktig for regjeringen?

15. juni fikk vi vite at sekretariatet til Foreldreutvalget for barnehagen (FUB) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) skal flyttes fra Oslo til Bø i Telemark. For oss i sekretariatet innebærer avgjørelsen at vår mulighet til å opprettholde kvaliteten på arbeidet reduseres, og at fagmiljøet smuldres opp.

Avgjørelsen er vanskelig å forstå, både ut fra FUB og FUGs mandat, og politiske mål for omlokalisering.

Utenforskap

Kjernen i oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet er at foreldreutvalgene skal arbeide for et godt samarbeid mellom hjem og barnehage/skole. Både FUB og FUG får årlig mange henvendelser fra foreldre som sier at barna deres ekskluderes og mobbes, mens de som foreldre ikke blir lyttet til eller forstått av skolen/barnehagen. Vi vet fra tilknytningsteori at det er viktig å høre til. Utenforskap er en trussel for samfunnet, og vi har den senere tid sett mange eksempler på hva det kan føre til. Vi arbeider for at alle barn og unge skal ha tilhørighet til fellesskapet.

 

Samarbeid
FUB og FUG samarbeider med aktørene i sektoren, noe som er et sentralt mål i oppdraget vårt. De fleste samarbeidsparter holder til i hovedstaden. Samarbeid har best forutsetninger når man kjenner hverandre og relasjonen er god. Ved å flytte oss fem timers togtur t/r unna, blir dette betydelig vanskeligere å få til. Våre søsterorganisasjoner i Norden holder til i hovedstaden, kort fra flyplass. Det er neppe tilfeldig.

 

Kompetanse og kvalitet
Sekretariatet består av fagpersoner med høy utdanning og mange års praksis fra ulike forvaltningsnivå. For å opprettholde kvaliteten på arbeidet og fylle mandatet må vi være oppdatert på forskning og hva som skjer i sektoren. Omlokaliseringen gjør at vi mister nærhet til kompetansemiljø i barnehage og grunnopplæring, samt at faglig påfyll som frokostseminar, konferanser og kontaktmøter blir lite tilgjengelig.

 

Effektiv drift og måloppnåelse
FUB og FUG har mer enn 100 oppdrag over hele landet i året. Oppdragene er viktige både i opplæringsøyemed, for å støtte og å hente inn erfaringer fra hvordan samarbeid organiseres og oppleves. Med sete i Bø vil de fleste reisene bli betydelig lengre.

 

Beslutningsgrunnlag?

Vi undrer oss over hvilke argumenter og vurderinger som er gjort i denne prosessen. Kunnskapsministeren hevdet at FUB og FUG har medvirket, men verken utvalg eller sekretariat er blitt kontaktet for innspill.

FUB og FUG arbeider hardt for at alle i Norge skal oppleve å være en del av fellesskapet. Med denne avgjørelsen ofrer regjeringen vårt arbeid til fordel for politisk kabal.

 

Utdanningsforbundets medlemmer i sekretariatet for FUB og FUG

Gøril B. Lyngstad, Joachim Majambere, Anne Føskerud, Lou Cathrin Norreen og Åse-Berit Hoffart (tillitsvalgt)

Powered by Labrador CMS