Svein Høegh Henrichsen
Smittevernekspert i Helsedirektoratet

Nettmte med utdanningsnytt 23.4.2020
Svein Høegh Henrichsen Smittevernekspert i Helsedirektoratet Nettmte med utdanningsnytt 23.4.2020

Smittevernekspert:
– Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme lærere i risikogrupper

– Det er viktig at den enkelte skole finner gode løsninger for de lærerne som tilhører risikogruppen, sier smittevernekspert i Helsedirektoratet, Svein Høegh Henrichsen.

Publisert Sist oppdatert

OBS: Tittelen på denne saken, samt ingress og et sitat er endret den 30. april etter at Helsedirektoratet ønsket å korrigere uttalelsen som opprinnelig ble gitt om at lærere i risikosonen bør ha hjemmekontor i ett år.

– Det er ikke grunnlag for å si at lærere eller andre vil trenge tilrettelagte løsninger i ett år. Rådene vil endre seg over tid og med smittesituasjonen, og vi har ikke grunnlag for å si nå at alle i risikogruppene skal måtte være borte i ett år fra arbeidsplassen, sier Svein Lie, fagdirektør i Helsedirektoratet.

– Det er derfor viktig at arbeidsgiver, ansatt og lege sammen vurderer situasjonen lokalt for å finne gode løsninger for ansatte i risikogruppene.

Lie sier dette handler om at det er for mye usikkerhet knyttet til utviklingen til at de kan si noe sikkert om tidsaspektet.

– Det må derfor gjøres en individuell vurdering lokalt for den enkelte ansatte, sier han.

——-

Henrichsen har vært med på å utarbeide smittevernrådene til barnehage og skole som kom forrige og denne uken. Han svarte på spørsmål fra leserne våre i dag i et nettmøte. Hele nettmøtet ser du lenger ned eller på Facebook-siden vår.

Kohorter

Det første spørsmålene han svarte på handlet om kohorter:

– Den generelle anbefalingen har vært at man ikke skal ha kontakt med barnebarn, men fra mandag er det derimot greit for lærere som også er besteforeldre å møte 15 elever. Hvordan henger disse to anbefalingene sammen?

– Det handler ikke om gruppestørrelse, men om du er i en risikosone. Det er økt risiko for de gruppene som har kroniske sykdommer. En KOLS-pasient vil naturlignok bli mye sykere hvis han får lungebetennelse enn en som ikke har kols.

Risikogruppene er KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom), hjertesykdom, kreft og diabetes.

– Hvis man er i denne risikosonen, bør man skånes. Lærere som er i risikosonen bør holde hjemmeundervisning for dem som er hjemme så lenge det er et behov for den type undervisning, sier han.

Rådet til lærere i risikosonen fra Henrichsen er å diskutere dette med arbeidsgiver og fastlege for å finne en løsning.

2 meter

I videoen har han svart på mange flere spørsmål og gitt mange konkrete svar, bl.a. mer om kohorter og gruppestørrelse, om kartlegging av smittespredning i skole og barnehage, om drikkeflasker og matbokser, om hvordan man bør håndtere smøring av solkrem og mye mye mer.

Henrichsen forteller at det eneste som kan stoppe et nytt virus, er at man ikke er i nærheten av det. Hovedrådene fra direktoratet vil være å gjøre det vi gjør akkurat nå: holde avstand og vi må ikke bevege oss rundt slik at vi treffer nye grupper av mennesker.

– Grunnen til at vi har endt på to meters avstand, er at dette er dråpesmitte. Vi har derfor sett på hvor langt en dråpe havner, altså hvor lenga unna en person må man være for å unngå at en dråpe havner på deg hvis personen hoster. Noen sier 1,2 meter mens andre sier 1,8 meter. Derfor har vi satt 2 meter.

Definisjonen på en nærkontakt for å kunne bli smittet er at du har vært nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter.

– Har du vært innenfor to meter i lenger enn 15 minutter, må du i karantene - for da er det risiko for at du har blitt smittet.

Når direktoratet har satt 5 som tall på hvor mange som kan være sammen, er det ingen god helsemessig forklaring enn at man må ha kontakt med noen mennesker.

– Og det er greit at det er de samme menneskene. Antar man at to barn leker sammen og det er to voksne i tillegg, er man på fire. Om grensa er 4 eller 6 sammen, betyr ikke så mye. Men vi har laget en god regel på 5.

Se hele nettmøtet her. Det varer i 30 minutter.