Slik blir barnehagehverdagen:
Hyppig håndvask, ulike hentetidspunkt og små barnegrupper

Regjeringen la frem den nye smittevernsveilederen for barnehagene onsdag.

Publisert Sist oppdatert

– Barnehagene har en avgjørende rolle for barns omsorg og utvikling. Det er i barnehagen barna har vennene sine. Det er en utrolig viktig arena for lek og utvikling, sa kunnskapsminister Guri Melby i sin innledning på pressekonferansen onsdag, der smittevernsveilederen for barnehager ble presentert.

Veilederen inneholder konkrete råd om hvem som bør holde seg hjemme, om konkrete råd for hvordan man kan organisere dagen slik at man skal unngå kontaktpunkter. Den er et godt utgangspunkt, men Steffen Handal mener det vanskelig lar seg gjennomføre uten redusert oppholdstid for barna.

De tre grunnpilarene er at syke barn og voksne ikke skal være tilstede i barnehagen, at man har gode rutiner for hygiene og renhold, og at man skal redusere kontakthyppighet.

I veilederen heter det blant annet:

  • Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte i barnehagen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
  • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har bekreftet covid-19, kan barnet og den ansatte møte i barnehagen som normalt.
  • En foresatt med luftveissymptomer skal ikke hente eller bringe barne til barnehagen.
  • Ved påvist korona-smitte hos barn, foresatte eller ansatte vises til gjeldende karantene- og isolasjonsregler.

– Vår oppfordring er at foreldre må være veldig restriktive med å sende barn med symptomer i barnehagene, sa Melby på pressekonferansen.

Hyppig håndvask og mindre barnegrupper

Når det gjelder hygiene anbefales ansatte å bruke tøy som kan vaskes ved 60°C, men det er ikke nødvendig med eget arbeidstøy. Munnbind anbefales ikke.

Håndvask skal som hovedregel skje med voksen tilstede. Og det er laget en liste med sjekkpunkter for håndvask, som inkluderer at man vasker hender før man drar hjemmefra, når man kommer til barnehagen og når man kommer hjem.

Veilederen inneholder også en sjekkliste som alle barnehager må ha full kontroll på.

Mindre barnegrupper

I sjekklisten er det punkter for opplæring av personale, samt rutiner for vask og hygiene. Den sier også at man skal oppholde seg mye utendørs, avtale leverings- og hentetidspunkter med foresatte og " unngå større samlinger av barn". Det foreslås tre barn per voksne for barn under tre år, og seks barn per voksen for barn over tre år.

Innad i barnegruppene kan barna omgås som normalt, men det står at gruppene ikke bør blande seg med hverandre. Gruppene kan endres,men ikke oftere enn ukentlig. Endring skal også skje etter en helg, slik at det er minst to dager uten kontakt mellom barn og ansatte.

De siste dagene har debatten gått for fullt rundt bemanning i barnehagene når de åpner igjen. PBL har spilt inn at de ønsket muligheter for unntak fra bemannings- og pedagognormen. I en e-post til Utdanningsnytt svarte kunnskapsdepartementet at det ikke er nødvendig og viser til at normene gjelder for antall årsverk.

– Det er ikke knyttet til hvem som er fysisk til stede i barnehagen til enhver tid. God voksentetthet vil være svært viktig for å innføre tiltak som for eksempel mindre grupper og hyppigere håndvask, for å hindre mulig smitte, sa statssekretær Anja Johansen.

Melby fikk spørsmål på pressekonferansen om hvordan barnehagene skulle sørge for god nok bemanning.

– De enkelte barnehagene må finne gode måter å organisere dagen på for å sikre at man har nok voksne til å passe på barna. Kortere åpningstid kan være et tiltak som sikrer det, sa hun.

Viste til Sverige og Island

Melby understreker at norske helsemyndigheter anbefaler en gradvis gjenåpning. Melby viste også til at det ikke har vært noen utbrudd av koronasmitte i skoler og barnehager i Sverige og at de på Island, der man har testet mange, ikke har påvist smitte blant barn.

Hun oppfordrer foresatte til å lytte til de faglige rådene om at det er trygt å sende barna tilbake til barnehager og skoler.

Som kunnskapsminister føler jeg meg trygg på at dette vil gå veldig bra.

Powered by Labrador CMS